Svenska Akademiens logotyp

Korrespondens mellan Solzjenitsyn och Akademien

Alexander Solzjenitsyn och Karl Ragnar Gierow kom att brevväxla under de år som gick från tillkännagivandet av Nobelpriset i oktober 1970, till dess att Solzjenitsyn slutligen kunde ta emot det, i december 1974. Här visar vi ett urval ur deras korrespondens.

 

Ovan det första telegrammet från Akademien till Solsjenitzyn, den 8 oktober 1970.

”Jag har mottagit ert telegram och tackar. Förläningen av Nobelpriset betraktar jag som en tribut till den ryska litteraturen och vår tunga historia. Den traditionsrika dagen ämnar jag komma till Stockholm för att personligen mottaga priset.”

I sitt svarstelegram till Svenska Akademien framgår att Solzjenitsyns avsikt var att närvara vid prisceremonin i Stockholm. Men han ångrade sig. I ett offentligt brev från slutet av november 1970 var anledningen den tilltagande fientliga attityden i Sovjetunionen gentemot hans Nobelpris, och fortsatta förföljelser av hans böcker och läsare. Han fruktade att en utresa skulle innebära att han hindrades från att återvända. 

Läs hela brevet längre ned.

Solzjenitsyns öppna brev, den 27 november 1970:

 

Telegram från Solzjenitsyn den 10/12 1970, uppläst av Karl Ragnar Gierow vid banketten i Stadshuset: