Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1401 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datum Ingår i Namnlängden
Kaj 13/8 Ja
Uno 14/8 Ja
Stella 15/8 Ja
Estelle 15/8 Ja
Brynolf 16/8 Ja
Verner 17/8 Ja
Valter 17/8 Ja
Verna 17/8 Nej
Volter 17/8 Nej
Ellen 18/8 Ja
Lena 18/8 Ja
Lene 18/8 Nej
Lenita 18/8 Nej
Magnus 19/8 Ja
Måns 19/8 Ja
Mogens 19/8 Nej
Bernhard 20/8 Ja
Bernt 20/8 Ja
Berna 20/8 Nej
Bernhardina 20/8 Nej
Jon 21/8 Ja
Jonna 21/8 Ja
Henrietta 22/8 Ja
Henrika 22/8 Ja
Henriette 22/8 Nej
Henny 22/8 Nej
Signe 23/8 Ja
Signhild 23/8 Ja
Signar 23/8 Nej
Signy 23/8 Nej
Bartolomeus 24/8 Ja
Lovisa 25/8 Ja
Louise 25/8 Ja
Lou 25/8 Nej
Louisa 25/8 Nej
Lova 25/8 Nej