Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1401 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datum Ingår i Namnlängden
Solbritt 4/6 Ja
Solveig 4/6 Ja
Bo 5/6 Ja
Gustav 6/6 Ja
Gösta 6/6 Ja
Robert 7/6 Ja
Robin 7/6 Ja
Eivor 8/6 Ja
Majvor 8/6 Ja
Börje 9/6 Ja
Birger 9/6 Ja
Svante 10/6 Ja
Boris 10/6 Ja
Bertil 11/6 Ja
Berthold 11/6 Ja
Eskil 12/6 Ja
Aina 13/6 Ja
Aino 13/6 Ja
Håkan 14/6 Ja
Hakon 14/6 Ja
Margit 15/6 Ja
Margot 15/6 Ja
Axel 16/6 Ja
Axelina 16/6 Ja
Torborg 17/6 Ja
Torvald 17/6 Ja
Björn 18/6 Ja
Bjarne 18/6 Ja
Germund 19/6 Ja
Görel 19/6 Ja
Linda 20/6 Ja
Alf 21/6 Ja
Alvar 21/6 Ja
Paulina 22/6 Ja
Paula 22/6 Ja
Adolf 23/6 Ja