Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1384 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datum Ingår i Namnlängden
Andris 30/11 Nej
Andres 30/11 Nej
Anders 30/11 Ja
Ante 30/11 Nej
Andrej 30/11 Nej
Antti 30/11 Nej
Andy 30/11 Nej
Andrew 30/11 Nej
Andreas 30/11 Ja
Antero 30/11 Nej
Andras 30/11 Nej
Sone 29/11 Nej
Sune 29/11 Ja
Sonny 29/11 Nej
Malte 28/11 Ja
Astrid 27/11 Ja
Estrid 27/11 Nej
Asta 27/11 Ja
Linus 26/11 Ja
Nina 25/11 Nej
Ketty 25/11 Nej
Katinka 25/11 Nej
Katarina 25/11 Ja
Catalina 25/11 Nej
Käthe 25/11 Nej
Katarzyna 25/11 Nej
Katalin 25/11 Nej
Katrin 25/11 Nej
Kathy 25/11 Nej
Katja 25/11 Ja
Kitty 25/11 Nej
Katri 25/11 Nej
Kate 25/11 Nej
Gudrun 24/11 Ja
Runo 24/11 Nej
Guje 24/11 Nej