Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1384 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datum Ingår i Namnlängden
Estrid 27/11 Nej
Ricky 7/2 Nej
Alejandra 17/2 Nej
Gabrielle 19/2 Nej
Bertina 8/2 Nej
Elfriede 18/2 Nej
Viviana 20/2 Nej
Francesca 9/2 Nej
Käthe 25/11 Nej
Sonny 29/11 Nej
Katarzyna 25/11 Nej
Ingo 11/2 Nej
Runa 24/11 Nej
Kate 25/11 Nej
Evelin 12/2 Nej
Eveline 12/2 Nej
Evelyn 12/2 Nej
Katrin 25/11 Nej
Ketty 25/11 Nej
Andras 30/11 Nej
Valentina 14/2 Nej
Vally 14/2 Nej
Andrej 30/11 Nej
Andres 30/11 Nej
Julio 16/2 Nej
Nanne 30/11 Nej
Jill 16/2 Nej
Antti 30/11 Nej
Antero 30/11 Nej
Juliana 16/2 Nej
Ante 30/11 Nej
Andy 30/11 Nej
Julie 16/2 Nej
Andris 30/11 Nej
Juliette 16/2 Nej
Andrew 30/11 Nej