Svenska Akademiens logotyp

Namnens ursprung och betydelse

De i namnlängden ingående namnens härkomst och betydelse

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

A

Abel
Bibliskt namn, besläktat med ett assyriskt namn med bet. ’son’. 

Abraham 
Bibliskt namn med bet. ’fader till många’. 

Ada 
Hebreiskt namn med oviss bet.; även kortform av Adela. 

Adam 
Bibliskt namn med bet. ’människa’. 

Adela 
Forntyskt namn, kortform av namn på Adal- ’ädel’. 

Adolf 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ädel’ och ’varg’. 

Adrian 
Latinskt namn (Adria´nus) med bet. ’man från Adria’. 

Adriana 
Latinsk femininform av Adrian. 

Agata 
Grekiskt namn, bildat till agatho´s ’god’. 

Agda 
Svensk form av Agata. 

Agne 
Nordiskt namn, bildat till agh- ’spets’ eller till agi ’fruktan, oro’. 

Agnes 
Grekiskt namn, bildat till (h)agno´s ’kysk’. 

Agneta 
Latiniserad form av Agnes. 

Aina 
Finskt namn med bet. ’den enda’. 

Aino 
Finskt namn, samma namn som Aina. 

Albert 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ädel’ och ’ljus, glänsande’. 

Albertina 
Femininbildning till Albert. 

Albin 
Latinskt namn (Albi´nus), bildat till a´lbus ’vit’. 

Alexander 
Grekiskt namn (Ale´xandros), av ale´xein ’försvara’ och andr- ’man’. 

Alexandra 
Femininbildning till Alexander. 

Alexis 
Latinsk form av det grekiska namnet Ale´xeios ’försvarare’. 

Alf 
Nordiskt namn, trol. samma namn som Adolf men även associerat med substantivet alf. 

Alfhild 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’alf’ och ’strid’. 

Alfons 
Spanskt namn, urspr. germanskt och sammansatt av ord med bet. ’ädel’ och ’ivrig’. 

Alfred 
Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’alf’ och ’råd, beslut’. 

Alfrida 
Tysk sidoform till ett nordiskt namn (Alfrid), vars förled möjl. har bet. ’alf’. 

Algot 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’alf’ och ’götisk man’. 

Alice 
Engelskt namn av germanskt ursprung, eg. smekform av Adelheid (vars förled har bet. ’ädel’) 

Allan 
Engelskt namn av keltiskt ursprung och med oviss bet. 

Alma 
Spanskt namn, möjl. av latinets a´lmus ’huld, mild’. 

Alrik 
Nordiskt namn av ovisst ursprung, möjl. motsvarande det germanska Alarik ’allhärskare’. 

Alva 
Femininbildning till Alf eller Alvar samt kortform av Alfhild m.fl. 

Alvar 
Nordiskt namn, trol. sammansatt av ord med bet. ’alf’ och ’krigare’. 

Amalia 
Latiniserad form av gotiska namn på Amal- ’verksam’. 

Amanda 
Latinskt namn med bet. ’den älskvärda’. 

Amelie 
Franskt namn (Amélie), sidoform till Amalia. 

Anders 
Svensk form av Andreas. 

André 
Fransk form av Andreas. 

Andrea 
Femininform av Andreas. 

Andreas 
Grekiskt namn, eg. smekform av namn på Andr- ’man, människa’. 

Angela 
Italienskt namn, femininform av a´ngelo ’ängel’. 

Angelika 
Latinskt namn (Ange´lica) med bet. ’den änglalika’. 

Anita 
Spanskt namn, diminutiv av Anna. 

Anna 
Hebreiskt namn, möjl. samma namn som Hanna. 

Anneli 
Smeknamn för Anne Louise m.fl. 

Annette 
Franskt namn, diminutiv av Anna. 

Annika 
Tyskt namn, diminutiv av Anna. 

Anselm 
Forntyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’hjälm’. 

Ansgar 
Forntyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’spjut’. 

Anton 
Tysk kortform av det latinska namnet Anto´nius (urspr. grekiskt och med bet. ’den oskattbare’). 

Antonia 
Latinskt namn, femininform av Anto´nius (se Anton). 

Arne 
Nordiskt namn, kortform av namn på Arn- ’örn’. 

Arnold 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’örn’ och ’härskare’. 

Aron 
Hebreiskt namn med oviss bet. 

Artur 
Engelskt namn av keltiskt ursprung (möjl. med latinsk bakgrund). 

Arvid 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’örn’ och ’skog, träd’. 

Assar 
Nordiskt namn, urspr. med bet. ’han som ger svar’. 

Asta 
Kortform av Astrid. 

Astrid 
Nordiskt namn, sammansatt av as ’gud’ och frid ’skön’. 

August 
Latinskt namn (Augu´stus) med bet. ’den vördnadsvärde’. 

Augusta 
Latinskt namn, femininform av Augu´stus (se August). 

Aurora 
Latinskt namn med bet. ’morgonrodnad’. 

Axel 
Nordisk ombildning av det bibliska namnet A´bsalon ’fadern är välgång’. 

Axelina 
Femininbildning till Axel. 

 

B

Baltsar 
Babyloniskt namn med bet. ’Gud må skydda hans liv’ (namn på en av de tre vise männen). 

Barbara 
Grekiskt namn med bet. ’främmande (icke-grekisk) kvinna’. 

Barbro 
Svensk form av Barbara. 

Bartolomeus 
Latinsk form av apostelnamnet Bar-Tolmai ’son till Ptolemaios’. 

Beata 
Latinskt namn med bet. ’den lyckliga’. 

Beatrice 
Franskt namn, urspr. italiensk form av det latinska namnet Bea´trix ’den lyckosamma’. 

Beda 
Urspr. ett fornengelskt mansnamn med oviss bet. 

Bengt 
Svensk form av det latinska namnet Benedi´ctus ’den välsignade’. 

Benjamin 
Hebreiskt namn med bet. ’söderns son’. 

Berit 
Nordiskt namn, dialektal form av Birgitta. 

Bernhard 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’björn’ och ’stark, hård’. 

Bernt 
Urspr. en lågtysk form av Bernhard. 

Bert 
Kortform av Albert, Berthold m.fl. 

Berta 
Forntysk kortform av namn på Bert- ’ljus, strålande’. 

Berthold 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ljus, strålande’ och ’härskare’. 

Bertil 
Tyskt namn, diminutiv av bl.a. Berthold. 

Birger 
Nordiskt namn med bet. ’hjälpare’. 

Birgit 
Kortform av Birgitta. 

Birgitta 
Nordisk ombildning av ett keltiskt namn med bet. ’den höga’. 

Bjarne 
Norskt namn, sidoform till Björn. 

Björn 
Nordiskt namn, samma ord som substantivet björn. 

Blenda 
Svenskt (trol. fingerat) namn med oviss betydelse. 

Bo 
Nordiskt namn med bet. ’den bofaste’. 

Bodil 
Dansk form av det nordiska namnet Bothild (sammansatt av bot ’bättring’ och hild ’strid’). 

Boel 
Dansk form av det nordiska namnet Bothild (se Bodil). 

Borghild 
Nordiskt namn, sammansatt av borg ’beskydd’ och hild ’strid’. 

Boris 
Ryskt namn, kortform av Borislav (sammansatt av ord med bet. ’strid’ och ’beröm’). 

Botvid 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’bättring’ och ’skog, träd’. 

Britta 
Svenskt namn, sammandragning av Brigitta (äldre sidoform till Birgitta). 

Bror 
Nordiskt namn, samma ord som substantivet bror. 

Bruno 
Urspr. forntysk kortform av namn på Brun- ’brun’ (eg. ’blank, glänsande’). 

Brynolf 
Nordiskt namn, sammansatt av brynja och ulv. 

Börje 
Nordiskt namn, yngre form av Birger. 

 

C

Camilla 
Latinskt namn med bet. ’offertjänarinna’. 

Carina 
Latinskt namn, bildat till ca´rus ’kär’. 

Carita 
Italienskt namn, bildat till latinets ca´ritas ’barmhärtighet’. 

Carola 
Femininform av Ca´rolus (latiniserad form av Karl). 

Cecilia 
Latinskt namn (Caeci´lia), bildat till cae´cus ’blind’. 

Charlotta 
Franskt namn (Charlotte), femininform av Charlot (diminutiv av Charles [= Karl]). 

Christel 
Tyskt namn, smekform av Christina (se Kristina). 

Conny 
Engelsk smekform av Konstantin (i Sverige även av Konrad). 

 

D

Dag 
Nordiskt namn, samma ord som substantivet dag. 

Daga 
Femininform av Dag samt kortform av Dagmar och Dagny. 

Dagmar 
Slaviskt namn, vars efterled på nordisk botten har uppfattats som ett ord med bet. ’mö’. 

Dagny 
Nordiskt namn, sammansatt av dag och ny. 

Daniel 
Hebreiskt namn med bet. ’Gud (min) domare’. 

Daniela 
Femininform av Daniel. 

David 
Hebreiskt namn med oviss bet. (möjl. ’älskad’). 

Denise 
Franskt namn, femininform av Denis (= Dennis). 

Dennis 
Engelsk form av helgonnamnet Diony´sius (av grekiskans Diony´sios ’den till Dionysos vigde’). 

Desideria 
Latiniserad form av Desirée. 

Desirée 
Franskt namn med bet. ’den önskade’. 

Diana 
Latinskt namn, trol. bildat till de´us ’gud’. 

Dick 
Engelsk smekform av Rikard. 

Disa 
Nordiskt namn, kortform av namn på -dis ’gudinna’. 

Doris 
Grekiskt namn, besläktat med do´ron ’gåva’ eller med bet. ’dorisk kvinna’. 

Dorotea 
Grekiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gåva’ och ’gud’. 

Douglas 
Skotskt namn med bet. ’mörkt vatten’. 

 

E

Ebba 
Kortform av ett forntyskt namn, eller femininform av Ebbe. 

Ebbe 
Nordiskt namn, kortform av Esbjörn. 

Edgar 
Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’rikedom’ och ’spjut’. 

Edit 
Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’rikedom’ och ’strid’. 

Edla 
Kortform av forntyska namn på Edil- (sidoform till Adal- ’ädel’). 

Edmund 
Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’rikedom’ och ’beskyddare’. 

Edvard 
Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’rikedom’ och ’väktare’. 

Edvin 
Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’rikedom’ och ’vän’. 

Egon 
Forntyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’svärd’ och ’vän’, eller grekiskt namn bildat till aix ’get’. 

Eilert 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’egg’ (eller ’oro’) och ’hård’. 

Einar 
Nordiskt namn med bet. ’en som strider ensam’. 

Eivor 
Nordiskt namn med oviss bet. 

Eleonora 
Romanskt namn, ombildning av Helena eller urspr. arabiskt. 

Elias 
Bibliskt namn med bet. ’Jahve är Gud’. 

Elin 
Svensk form av Helena. 

Elis 
Svensk form av Elias. 

Elisabet 
Bibliskt namn, eg. grekisk ombildning av ett hebreiskt namn med bet. ’Gud är fullkomlighet’. 

Elise 
Tyskt och franskt namn, kortform av Elisabet. 

Ella 
Kortform av Eleonora, Elisabet, Gabriella m.fl. 

Ellen 
Dansk form av Elin; även engelsk form av Helena och smekform av Eleonora. 

Ellinor 
Svensk form av det engelska namnet Eleanor (= Eleonora). 

Elof 
Nordiskt namn med bet. ’alltid (eller ensam) arvinge’. 

Elsa 
Kortform av en äldre form Elzaby (= Elisabet). 

Elvira 
Spanskt namn, trol. av arabiskt ursprung (möjl. med bet. ’den vita’). 

Emanuel 
Hebreiskt namn med bet. ’Gud med oss’. 

Emil 
Franskt namn (Émile), bildat till det latinska släktnamnet Aemi´lius. 

Emilia 
Latinskt namn (Aemi´lia), femininform av släktnamnet Aemi´lius. 

Emma 
Tyskt namn, trol. kortform av namn på Erman- och Irmin- ’hög, väldig’. 

Enar 
Nordiskt namn med bet. ’en som strider ensam’. 

Engelbrekt 
Tyskt namn, vars förled möjl. är folknamnet angler. 

Erhard 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’svärd’ och ’hård’. 

Erik 
Nordiskt namn med bet. ’ensam härskare’. 

Erika 
Femininform av Erik. 

Erland 
Nordiskt namn med bet. ’utländsk’. 

Erling 
Nordiskt namn, möjl. med bet. ’jarlason’. 

Erna 
Kortform av Ernesta (femininbildning till Ernst). 

Ernst 
Tyskt namn med bet. ’allvar’. 

Esaias 
Grekisk form av ett hebreiskt namn med bet. ’Jahve är hjälp’. 

Esbjörn 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’björn’. 

Eskil 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’kittel’ (dvs. ’hjälm’). 

Estelle 
Franskt namn, av latinets ste´lla ’stjärna’. 

Ester 
Bibliskt namn, möjl. med bet. ’myrten’. 

Eugen 
Fransk form (Eugène) av det latinska namnet Euge´nius (urspr. grekiskt och med bet. ’den väl födde’). 

Eugenia 
Femininform av det latinska namnet Euge´nius (se Eugen). 

Eva 
Hebreiskt namn med oviss bet. (möjl. ’livgivande’). 

Evald 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’lag’ och ’härskare’. 

Evelina 
Ombildning av ett keltiskt namn (möjl. med bet. ’vänlig’). 

Evert 
Tyskt namn (Eberhard), sammansatt av ord med bet. ’vildsvin’ och ’hård, stark’. 

Evy 
Smekform av Eva. 

 

F

Fabian 
Latinskt namn (Fabia´nus), bildat till släktnamnet Fa´bius (av fa´ba ’böna’). 

Fanny 
Engelsk smekform av Franciska (se Frans). 

Felicia 
Femininbildning till Felix. 

Felix 
Latinskt namn med bet. ’den lycklige’. 

Ferdinand 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’fred’ och ’djärv’. 

Filip 
Grekiskt namn (Phi´lippos), sammansatt av ord med bet. ’vän’ och ’häst’. 

Filippa 
Femininform av det latinska namnet Phili´ppus, urspr. ett grekiskt namn (se Filip). 

Fingal 
Keltiskt namn med bet. ’vit främling’. 

Finn 
Nordiskt namn med bet. ’finne’ (möjl. i bet. ’vandrare’). 

Folke 
Nordiskt namn av ovisst ursprung, möjl. med bet. ’hövding’. 

Franciska 
Femininform av det latinska namnet Franci´scus (se Frans). 

Frank 
Engelskt namn, kortform av Francis (= Frans). 

Frans 
Tysk kortform (Franz) av det latinska namnet Franci´scus ’den franske’. 

Fredrik 
Tyskt (germanskt) namn, sammansatt av ord med bet. ’fred’ och ’härskare’. 

Fredrika 
Femininform av Fredrik. 

Frej 
Nordiskt namn med bet. ’herre’. 

Freja 
Nordiskt namn med bet. ’härskarinna’ (eg. samma ord som fru). 

Frida 
Nordiskt namn med bet. ’den sköna’, men även kortform av namn på Fride- (se Frideborg). 

Frideborg 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’fred’ och ’beskydd’. 

Fridolf 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’fred’ och ’varg’. 

Fritiof 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’fred’ och ’tjuv’. 

Fritz 
Tysk smekform av Friedrich (= Fredrik). 

 

G

Gabriel 
Hebreiskt namn med bet. ’Guds kämpe’. 

Gabriella 
Femininform av Gabriel. 

Georg 
Latinskt namn (Geo´rgius), urspr. ett grekiskt namn med bet. ’jordbrukare’. 

Gerd 
Nordiskt namn, bildat till ordet gård (möjl. i en äldre bet. ’skydd, hägn’). 

Gerda 
Ombildning av Gerd, eller tyskt namn besläktat med Gertrud. 

Gerhard 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’spjut’ och ’hård’. 

Germund 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’spjut’ och ’beskyddare’. 

Gert 
Sammandragning av Gerhard. 

Gertrud 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’spjut’ och ’kraft’. 

Gilbert 
Tyskt och engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’pil, stråle’ och ’ljus’. 

Gisela 
Tyskt namn, kortform av namn på Gisel- ’stråle’. 

Glenn 
Keltiskt namn med bet. ’trång och enslig dal’. 

Gottfrid 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’fred’. 

Gotthard 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’hård’. 

Greger 
Svensk form av det latinska namnet Grego´rius (urspr. ett grekiskt namn med bet. ’den vaksamme’). 

Greta 
Tyskt namn, kortform av Margareta. 

Gudmar 
Fornsvenskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’berömd’. 

Gudmund 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’beskyddare’. 

Gudrun 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’hemlig visdom’. 

Gun 
Nordiskt namn med bet. ’strid’; även kortform av Gunborg, Gunhild och Gunvor. 

Gunborg 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’strid’ och ’beskydd’. 

Gunder 
Dansk form av Gunnar. 

Gunhild 
Nordiskt namn, sammansatt av två ord med bet. ’strid’. 

Gunilla 
Latiniserad form av Gunhild. 

Gunnar 
Nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av ord med bet. ’strid’ och ’krigare’. 

Gunnel 
Svensk form av Gunhild. 

Gunvor 
Nordiskt namn, sammansatt av ett ord med bet. ’strid’ och ett led med oviss bet. 

Gurli 
Persiskt namn med bet. ’ros’. 

Gustav 
Svenskt namn, eg. en skriftspråklig form av fornsvenska Götstaf (se Gösta). 

Göran 
Yngre form av Örjan. 

Görel 
Nordiskt namn, vars förled har bet. ’spjut’. 

Gösta 
Svenskt namn, av fornsvenska Götstaf (möjl. med bet. ’götarnas stav [dvs. stöd]’). 

Göta 
Femininform av Göte, eller kortform av Götilda. 

Göte 
Nordiskt namn med bet. ’götisk man’. 

Götilda 
Svenskt namn, möjl. bildat efter mönster av Botilda och Matilda. 

 

H

Hakon 
Äldre form av Håkan. 

Halvar 
Yngre sidoform till Halvard. 

Halvard 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’häll’ och ’väktare’. 

Hampus 
Smekform av Hans (eg. ett forntyskt kortnamn Hampo med oviss bet.). 

Hanna 
Hebreiskt namn med bet. ’nåd’. 

Hannele 
Tyskt namn, en form av Hanna. 

Hans 
Tysk kortform av Johannes. 

Harald 
Nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av ord med bet. ’(krigs)här’ och ’härskare’. 

Harriet 
Engelskt namn, av franska Henriette (se Henrietta). 

Harry 
Engelsk smekform av Henry (= Henrik). 

Hedvig 
Tyskt namn, sammansatt av två ord med bet. ’strid’. 

Heidi 
Tyskt namn, kortform av namn på -heid (se Alice). 

Helena 
Grekiskt namn med bet. ’fackla’. 

Helga 
Nordiskt namn, femininform av Helge. 

Helge 
Nordiskt namn, bildat till helig (möjl. i en äldre bet. ’lyckosam’). 

Helmer 
Tyskt namn, möjl. samma namn som Hjalmar. 

Helmi 
Smekform av Vilhelmina; även finskt namn med bet. ’pärla’. 

Helny 
Engelsk smekform av Helena. 

Hemming 
Nordiskt namn med omtvistad bet., efter hand delvis ersatt av Henning. 

Henning 
Tyskt namn, bildat till Johannes eller Henrik. 

Henrietta 
Franskt namn (Henriette), femininbildning till Henri (= Henrik). 

Henrik 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’hem’ och ’härskare’. 

Henrika 
Femininform av Henrik. 

Herbert 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’(krigs)här’ och ’ljus, strålande’. 

Herman 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’(krigs)här’ och ’man’. 

Hermine 
Franskt namn, besläktat med Herman. 

Hervor 
Nordiskt namn, sammansatt av ett ord med bet. ’(krigs)här’ och ett led med oviss bet. 

Hilda 
Latiniserad form av det nordiska namnet Hild ’strid’. 

Hildegard 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’strid’ och ’skydd’. 

Hilding 
Nordiskt namn med bet. ’hövding’ och bildat till ett ord med bet. ’strid’. 

Hildur 
Nordiskt namn, av fornnordiska hildr ’strid’. 

Hillevi 
Dansk ombildning av ett tyskt namn sammansatt av ord med bet. ’lycka’ och ’strid’. 

Hjalmar 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’hjälm’ och ’krigare’. 

Hjördis 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’svärd’ och ’gudinna’. 

Holger 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’holme’ och ’spjut’. 

Holmfrid 
Fornsvenskt kvinnonamn (numera mansnamn), sammansatt av holm ’holme’ och frid ’skön’. 

Hubert 
Tyskt namn (forntyska Hugibert), sammansatt av ord med bet. ’håg’ och ’ljus, strålande’. 

Hugo 
Tyskt namn, kortform av bl.a. Hugibert (se Hubert). 

Hulda 
Nordiskt namn, trol. bildat till huld ’ljuv, älsklig’. 

Håkan 
Nordiskt namn, möjl. sammansatt av ord med bet. ’hög’ och ’ättling’. 

 

I

Ida 
Tyskt namn, besläktat med id ’flit’. 

Inez 
Spansk form av Agnes. 

Inga 
Kortform av fornsvenska namn på Ing(e)- (se Inge). 

Ingalill 
Sammansättning av Inga och lill(a), alltså = ’lilla Inga’. 

Inge 
Nordiskt namn, kortform av namn på Ing- (av gudanamnet Ing). 

Ingeborg 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och borg ’beskydd’. 

Ingegerd 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och efterledet -gärd (se Gerda). 

Ingela 
Tyskt namn, i äldre svenska dialektal form av Ingegerd. 

Ingemar 
Nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av gudanamnet Ing och ett ord med bet. ’berömd’. 

Ingemund 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och ett ord med bet. ’beskyddare’. 

Inger 
Svenskt namn, sidoform till Ingegerd eller talspråksform av Ingrid. 

Ingrid 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och adjektivet frid ’skön’. 

Ingvar 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och ett ord med bet. ’krigare’. 

Ingvor 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och ett led med oviss bet. 

Irene 
Grekiskt namn med bet. ’fred’. 

Iris 
Grekiskt namn med bet. ’regnbåge’. 

Irja 
Ryskt namn, möjl. smekform av Irene. 

Irma 
Tyskt namn, kortform av bl.a. Irmelin. 

Irmelin 
Tyskt namn, diminutiv av forntyska namn på Irmin- ’hög, väldig’. 

Isabella 
Spansk eller provensalsk ombildning av Elisabet. 

Isak 
Bibliskt namn med bet. ’må han skratta’. 

Israel 
Hebreiskt namn med oviss bet. (möjl. ’Gud må härska’). 

Ivan 
Rysk form av Johannes. 

Ivar 
Nordiskt namn, trol. sammansatt av ord med bet. ’idegran’ och ’krigare’. 

 

J

Jakob 
Hebreiskt namn med omstridd bet. (möjl. ’må han skydda’). 

Jan 
Tyskt namn, urspr. en lågtysk form av Johan. 

Jane 
Engelsk form av Johanna. 

Jannike 
Namnform besläktad med Jane. 

Jarl 
Nordiskt namn, samma ord som substantivet jarl ’fri förnäm man, hövding’. 

Jeanette 
Franskt namn (Jeannette), diminutiv av Jeanne (= Johanna). 

Jennifer 
Engelskt namn, av walesiska Guinevere (möjl. med bet. ’vit våg’). 

Jenny 
Engelskt namn, smekform av Jane, men även uppfattat som kortform av Jennifer. 

Jens 
Dansk form av Johannes. 

Jesper 
Nordisk ombildning av Jasper (tysk sidoform till Caspar [se Kasper]). 

Jessika 
Bibliskt namn, innehållande det hebreiska ordet för ’gud’. 

Joakim 
Hebreiskt namn med bet. ’Gud skall upprätta’. 

Joar 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’häst’ och ’krigare’ (eller ’spjut’). 

Joel 
Hebreiskt namn med bet. ’Jahve är Gud’. 

Johan 
Svensk form av Johannes. 

Johanna 
Grekiskt namn, femininform av Johannes. 

Johannes 
Grekisk form av ett hebreiskt namn med bet. ’Gud har förbarmat sig’. 

John 
Engelsk form av Johan. 

Jon 
Sidoform till Johan. 

Jonas 
Grekisk form av det hebreiska namnet Jona ’duva’, eller kortform av Johannes. 

Jonatan 
Bibliskt namn med bet. ’Jahve har givit’. 

Jonna 
Dansk form av Johanna. 

Josef 
Hebreiskt namn med bet. ’må han (dvs. Gud) föröka’. 

Josefina 
Femininbildning till Josef. 

Judit 
Bibliskt namn med bet. ’judinna’. 

Julia 
Latinskt namn, femininform av släktnamnet Ju´lius. 

Julius 
Latinskt släktnamn, bildat till Ju´lus (namn på en son till Aeneas). 

Justina 
Latinskt namn, femininform av Justi´nus (bildat till ju´stus ’rättrådig’). 

Justus 
Latinskt namn med bet. ’rättrådig’. 

Jörgen 
Dansk form av Georg. 

 

K

Kaj 
Som mansnamn av danskt ursprung, som kvinnonamn kortform av Kajsa. 

Kajsa 
Smekform av Karin. 

Karin 
Svensk form av Katarina. 

Karl 
Nordiskt (germanskt) namn, samma ord som substantivet karl (urspr. ’fri man’). 

Karla 
Femininform av Karl. 

Karolina 
Latinskt namn (Caroli´na), femininbildning till Ca´rolus (= Karl). 

Kasper 
Av en äldre form Caspar, möjl. ombildning av ett persiskt namn med bet. ’skattmästare’ (namn på en av de tre vise männen). 

Katarina 
Grekiskt namn av ovisst ursprung (ofta förbundet med grekiskans katharo´s ’ren, kysk’). 

Katja 
Rysk smekform av Katarina. 

Kennet 
Keltiskt namn med okänd bet. 

Kent 
Kortform av Kennet. 

Kerstin 
Svensk form av Kristina. 

Kim 
Engelskt namn av keltiskt ursprung; även kortform av Joakim. 

Kjell 
Nordiskt namn, yngre form av Kettil ’hjälm’ (samma ord som kittel). 

Klara 
Latinskt namn (Cla´ra) med bet. ’den berömda’. 

Klas 
Tysk kortform (Claus) av Nikolaus. 

Klemens 
Latinskt namn (Cle´mens) med bet. ’den milde’. 

Knut 
Forntyskt namn, möjl. med bet. ’käck, frimodig’. 

Konrad 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’djärv’ och ’råd, beslut’. 

Konstantin 
Latinskt namn (Constanti´nus), bildat till co´nstans ’ståndaktig’. 

Krister 
Svenskt namn, av Christiern (äldre sidoform till Kristian). 

Kristian 
Latinskt namn (Christia´nus) med bet. ’kristen’. 

Kristina 
Latinskt namn (Christi´na, eg. Christia´na) med bet. ’den kristna’. 

Kristoffer 
Grekiskt namn (Christopho´ros) med bet. ’Kristusbärare’. 

Kurt 
Lågtysk form av Konrad. 

 

L

Lage 
Nordiskt namn, bildat till substantivet lag ’sällskap’ och trol. med bet. ’kamrat’. 

Laila 
Samiskt namn, trol. en ombildning av Aila (möjl. = Helga). 

Lars 
Svensk form av det latinska namnet Laure´ntius ’den lagerkrönte’. 

Laura 
Italienskt namn, kortform av det latinska namnet Laure´ntia (femininform av Laure´ntius [= Lars]). 

Lea 
Hebreiskt namn med bet. ’vildko’. 

Leif 
Nordiskt namn, kortform av namn på -leifr ’arvinge’ (se Torleif). 

Leila 
Persiskt namn med bet. ’natt’. 

Lena 
Kortform av Magdalena och Helena. 

Lennart 
Lågtysk form av Leonard. 

Leo 
Latinskt namn med bet. ’lejon’. 

Leonard 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’lejon’ och ’hård, stark’. 

Leopold 
Tyskt namn (forntyska Liutpold), sammansatt av ord med bet. ’folk’ och ’djärv’. 

Lilian 
Engelskt namn, diminutiv av Lily ’lilja’ eller sammansatt av Lily och Ann. 

Lillemor 
Svenskt namn med bet. ’lilla mor’. 

Lilly 
Urspr. engelsk smekform av Elisabet, men även associerat med substantivet lily ’lilja’. 

Linda 
Kortform av Belinda, Rosalinda m.fl., där efterledet trol. är tyskans lind ’vek, späd’. 

Linn 
Kortform av Linnea eller Linda. 

Linnea 
Latinskt namn, samma ord som blomnamnet linnea. 

Linus 
Latinskt namn, möjl. av grekiskt ursprung. 

Lisa 
Svensk kortform av Elisabet. 

Lisbet 
Försvenskad form av Elisabet. 

Liv 
Nordiskt namn, samma ord som det isländska substantivet hlíf ’värn, skydd’. 

Lorentz 
Tysk form av det latinska namnet Laure´ntius (se Lars). 

Lotta 
Kortform av Charlotta. 

Louise 
Franskt namn, femininform av Louis (= Ludvig). 

Love 
Svensk nybildning, använd som maskulinform av Lovisa. 

Lovisa 
Svensk form av Louise. 

Lucia 
Latinskt namn, femininform av Lu´cius (bildat till substantivet lux ’ljus’). 

Ludvig 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’beröm’ och ’kämpe’. 

Lukas 
Grekiskt namn, kortform av Lukano´s ’invånare i Lukanien (i Syditalien)’. 

Lydia 
Grekiskt namn med bet. ’kvinna från Lydien’. 

 

M

Madeleine 
Fransk form av Magdalena. 

Magdalena 
Grekiskt namn med bet. ’kvinna från Magdala’. 

Magnhild 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’styrka’ och ’strid’. 

Magnus 
Latinskt namn med bet. ’den store’. 

Maj 
Kortform av Maja (smekform av Maria). 

Majken 
Lågtysk diminutiv av Maria. 

Majvor 
Sammansättning av Maj och ett led med oviss bet. 

Malena 
Sidoform till Magdalena. 

Malin 
Svensk form av Magdalena. 

Malkolm 
Keltiskt namn (eg. Maol-Columb) med bet. ’Columbas (Skottlands apostel) tjänare’. 

Malte 
Danskt namn av ovisst ursprung. 

Manfred 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’kraft’ och ’fred, skydd’. 

Margareta 
Grekiskt namn (Margari´ta), bildat av ett persiskt ord med bet. ’pärla’. 

Margit 
Svensk form av Margareta. 

Margot 
Franskt namn, diminutiv av Marguerite (= Margareta). 

Maria 
Bibliskt namn, eg. grekisk form av det arameiska namnet Mariam (= Mirjam) med omtvistad bet. 

Mariana 
Latinskt namn, femininform av helgonnamnet Maria´nus. 

Marianne 
Franskt namn, diminutiv av Maria eller motsvarande det bibliska Mariamne (namnet på kung Herodes’ gemål). 

Marika 
Lågtysk diminutiv av Maria. 

Marina 
Latinskt namn, bildat till ma´re ’hav’. 

Marit 
Dialektal form av Margit. 

Marita 
Spansk diminutiv av Maria. 

Markus 
Latinskt namn (Ma´rcus) av ovisst ursprung. 

Marlene 
Tyskt namn, möjl. sammandragning av Maria Magdalena. 

Marta 
Bibliskt (arameiskt) namn med bet. ’fru, härskarinna’. 

Martin 
Latinskt namn (Marti´nus ’krigisk’), bildat till namnet på krigsguden Mars. 

Martina 
Latinskt namn, femininform av Marti´nus (se Martin). 

Matilda 
Latinsk form av ett forntyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’styrka’ och ’strid’. 

Mats 
Svensk form av Mattias och Matteus. 

Matteus 
Latinsk form av det grekiska namnet Matthai´os (av hebreiskt ursprung), sidoform till Mattias. 

Mattias 
Grekisk form av ett hebreiskt namn med bet. ’Guds gåva’. 

Maud 
Engelsk form av Matilda. 

Maurits 
Kortform av det latinska namnet Mauri´tius ’man med moriskt (= mörkt) utseende’. 

Max 
Kortform av Maximilian. 

Maximilian 
Tysk-romerskt kejsarnamn, eg. sammanblandning av de latinska namnen Ma´ximus och Aemilia´nus. 

Melker 
Tyskt namn, yngre form av Melchior (av ovisst urspr.; namn på en av de tre vise männen). 

Mikael 
Hebreiskt namn med bet. ’vem är som Gud?’. 

Mikaela 
Femininform av Mikael. 

Mirjam 
Hebreiskt namn, motsvarande det arameiska Maria. 

Moa 
Smekform för ordet mor. 

Mona 
Kortform av Monika. 

Monika 
Namn av ovisst ursprung (möjl. latinets mo´nens ’förmanande’ eller grekiskans monacho´s ’ensam’). 

Morgan 
Keltiskt namn med oviss bet. 

Moritz 
Tysk form av Maurits. 

Moses 
Bibliskt namn, trol. av egyptiskt ursprung och med bet. ’barn’. 

Måns 
Svensk form av Magnus. 

Mårten 
Svensk form av Martin. 

Märit 
Sidoform till Märta. 

Märta 
Dansk form av Margareta. 

 

N

Nadja 
Kortform av det ryska namnet Nadeschda ’hopp’. 

Naemi 
Hebreiskt namn med bet. ’lycklig’. 

Naima 
Ombildning av Naemi. 

Nanna 
Nordiskt namn, trol. bildat till ett adjektiv med bet. ’djärv’. 

Natalia 
Latinskt namn, bildat till di´es nata´lis ’(Kristi) födelsedag’ (dvs. juldagen). 

Natalie 
Fransk form av Natalia. 

Natanael 
Bibliskt namn med bet. ’Guds gåva’. 

Niklas 
Yngre form av Nikolaus. 

Nikolaus 
Grekiskt namn (Niko´laos), sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’folk’. 

Nils 
Svensk form av Nikolaus. 

 

O

Ola 
Yngre form av Olav (skånsk och västsvensk form av Olof). 

Olaus 
Latinsk form av Olav (skånsk och västsvensk form av Olof). 

Olga 
Ryskt namn, ombildning av det nordiska namnet Helga. 

Oliver 
Engelskt namn besläktat med oliv, eller tyskt namn sammansatt av ord med bet. ’alf’ och ’(krigs)här’. 

Olivia 
Italienskt namn, bildat till latinets oli´va ’olivträd’. 

Olof 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’förfader’ och ’ättling’. 

Orvar 
Nordiskt namn, eg. genitiv av ett isländskt ord med bet. ’pil’. 

Oskar 
Engelskt namn, trol. av keltiskt ursprung. 

Ossian 
Keltiskt namn med oviss bet. 

Osvald 
Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’guld’ och ’härskare’. 

Ottilia 
Latiniserad form av det forntyska namnet Odila (diminutiv av namn på Aud- ’rikedom’). 

Otto 
Tyskt namn, kortform av forntyska namn på Aud- ’rikedom’. 

Ove 
Danskt namn, möjl. kortform av namn på Agh- (se Agne). 

 

P

Patricia 
Engelskt namn, femininform av det latinska namnet Patri´cius (= Patrik). 

Patrik 
Engelskt namn, ombildning av latinets patri´cius ’adelsman’. 

Paul 
Latinskt namn (Pau´lus) med bet. ’den lille, den ringe’. 

Paula 
Latinskt namn, femininform av Paulus (se Paul). 

Paulina 
Latinskt namn, femininform av Pauli´nus (bildat till Pau´lus; se Paul). 

Per 
Svensk form av det latinska namnet Pe´trus (urspr. grekiskt och eg. en övers. av arameiskans Kefas ’klippa’). 

Pernilla 
Yngre form av Petronella. 

Peter 
Svensk form av Petrus (se Per). 

Petra 
Latinskt namn, femininform av Petrus (se Per). 

Petronella 
Latinsk feminin diminutiv av släktnamnet Petro´nius. 

Pia 
Latinskt namn med bet. ’den fromma’. 

Pontus 
Latinsk form av grekiskans po´ntos ’hav’, eller förkortad form av påvenamnet Pontia´nus. 

Pål 
Svensk form av Paul. 

 

R

Rafael 
Hebreiskt namn med bet. ’Gud har helat’. 

Ragna 
Fornsvensk kortform av namn på Ragn- (t.ex. Ragnhild). 

Ragnar 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gudamakter’ och ’krigare’. 

Ragnhild 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gudamakter’ och ’strid’. 

Ragnvald 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gudamakter’ och ’härskare’. 

Rakel 
Hebreiskt namn med bet. ’honfår’. 

Ralf 
Engelskt namn (Ralph), urspr. möjl. nordiskt och sammansatt av ord med bet. ’råd’ och ’varg’. 

Raoul 
Fransk form av Ralf. 

Rasmus 
Yngre form av det latinska namnet Eras´mus (urspr. ett grekiskt namn med bet. ’den älskvärde’). 

Rebecka 
Hebreiskt namn med oviss bet. (möjl. ’kviga’). 

Regina 
Latinskt namn med bet. ’drottning’. 

Reidar 
Norskt namn, sammansatt av ord med bet. ’rede’ och ’krigare’. 

Reidun 
Norskt namn, trol. sammansatt av ett ord med bet. ’rede’ och ett led med bet. ’älska’. 

Reine 
Kortform av Reinhold. 

Reinhold 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gudamakter’ och ’härskare’. 

Rigmor 
Danskt namn, vars efterled har uppfattats som ett ord med bet. ’mö’. 

Rikard 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’mäktig’ och ’hård, stark’. 

Rita 
Italienskt namn, kortform av Margherita (= Margareta). 

Ritva 
Finskt namn med bet. ’spö, vidja’. 

Robert 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ära’ och ’ljus, strålande’. 

Robin 
Engelskt namn, diminutiv av Robert. 

Roger 
Engelskt namn, motsvarande ett nordiskt namn sammansatt av ord med bet. ’ära’ och ’spjut’. 

Roland 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ära’ och ’land’. 

Rolf 
Nordiskt namn, sammandragning av Rodhulf (delvis besläktat med Rudolf). 

Ronald 
Engelskt namn motsvarande det nordiska Ragnvald. 

Ronny 
Smekform av Ronald. 

Rosa 
Latinskt namn med bet. ’ros’. 

Rosita 
Spansk diminutiv av Rosa. 

Roy 
Engelskt namn, av franskans roi ’kung’ eller av ett skotskt ord med bet. ’röd’. 

Ruben 
Hebreiskt namn med bet. ’förnyare’ eller ’se, en son!’. 

Rudolf 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ära’ och ’varg’. 

Rune 
Nordiskt namn, trol. bildat till kvinnonamnet Runa (kortform av namn på Run- ’hemlighet’). 

Rut 
Bibliskt namn med oviss bet. (möjl. ’vänskap’ eller ’herdinna’). 

Rutger 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ära’ och ’spjut’. 

 

S

Sabina 
Latinskt namn med bet. ’sabinsk kvinna’. 

Saga

Namn av fornnordiskt ursprung med innebörd 'hon som ser'.

Salomon 
Grekisk form av det hebreiska namnet Salomo (bildat till schalo´m ’välgång, frid’). 

Samuel 
Hebreiskt namn med bet. ’den av Gud bönhörde’. 

Sandra 
Kortform av Alexandra. 

Sara 
Hebreiskt namn med bet. ’furstinna, härskarinna’. 

Sebastian 
Latinskt helgonnamn (Sebastia´nus), urspr. ett grekiskt namn med bet. ’den vördade’. 

Selma 
Keltiskt namn, urspr. ett ortnamn (Shelma ’vacker utsikt’) i Ossians sånger. 

Set 
Hebreiskt namn med bet. ’telning, rotskott’. 

Seved 
Svensk form av Sigvid (sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’träd’). 

Severin 
Latinskt namn (Severi´nus), bildat till seve´rus ’sträng, allvarsam’. 

Sibylla 
Latinskt namn med bet. ’sierska’, urspr. namn på en grekisk spåkvinna. 

Sigbritt 
Danskt (urspr. holländskt) namn, sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’ljus, strålande’. 

Sigfrid 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’fred, skydd’. 

Signe 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’ny’. 

Signhild 
Nordiskt namn av ovisst ursprung (möjl. av Signelill). 

Sigrid 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’skön’. 

Sigurd 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’väktare’. 

Sigvard 
Nordiskt (germanskt) namn, samma namn som Sigurd. 

Silvia 
Sidoform till Sylvia. 

Simon 
Grekisk form av ett hebreiskt namn med bet. ’lille Samuel’. 

Simone 
Franskt namn, femininform av Simon. 

Siri 
Talspråksform av Sigrid. 

Sissela 
Försvenskad form av Cecilia. 

Siv 
Nordiskt namn, urspr. med bet. ’brud, hustru’. 

Sivert 
Tyskt namn, sidoform till Sigvard. 

Sixten 
Fornsvenskt namn, sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’sten’. 

Sofia 
Grekiskt namn med bet. ’vishet’. 

Solbritt 
Svenskt namn, sammansatt av Sol ’sol’ och Britt (kortform av Britta). 

Solveig 
Norskt namn, sammansatt av ett ord med bet. ’sal’ och ett ord med omstridd bet. 

Sonja 
Ryskt namn, smekform av Sofia. 

Staffan 
Nordisk ombildning av det latinska namnet Ste´phanus (se Stefan). 

Stefan 
Latinskt namn (Ste´phanus), urspr. ett grekiskt ord med bet. ’krans, krona’. 

Stella 
Latinskt namn med bet. ’stjärna’. 

Stellan 
Trol. ett tyskt namn (med ovisst ursprung). 

Sten 
Nordiskt namn, samma ord som substantivet sten. 

Stig 
Nordiskt namn, bildat till stiga i bet. ’vandra’, alltså = ’vandrare’. 

Sture 
Svenskt namn, trol. bildat till stura ’vara tvär och egensinnig’. 

Styrbjörn 
Fornsvenskt namn, möjl. med bet. ’den stridbare (ostyrige) Björn’. 

Sune 
Fornsvenskt namn, bildat av sun ’son’. 

Susanna 
Grekisk form av ett hebreiskt namn med bet. ’lilja’. 

Svante 
Svensk kortform av ett vendiskt namn vars förled har bet. ’helig’. 

Svea 
Svenskt namn, använt som allegorisk benämning på Sverige (Svea-rike ’svearnas rike’). 

Sven 
Nordiskt namn med bet. ’yngling’. 

Sverker 
Svenskt namn, möjl. av Svartger (Svart-Ger) ’den svarte Ger’. 

Sylvester 
Latinskt namn med bet. ’skogsman’. 

Sylvia 
Latinskt namn, bildat till si´lva ’skog’. 

Sören 
Dansk form av det latinska namnet Severi´nus (se Severin). 

 

T

Tage 
Nordiskt namn med bet. ’borgensman’ eller ’mottagare’. 

Tanja 
Ryskt namn, smekform av det grekisk-katolska martyrnamnet Tatjana. 

Tea 
Kortform av Dorotea, Teodora och Teresia. 

Tekla 
Grekiskt namn (eg. Theo´kleia), sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’rykte’. 

Teodor 
Grekiskt namn (Theo´doros), sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’gåva’. 

Teodora 
Latinskt namn, femininform av T(h)eodorus (se Teodor). 

Terese 
Fransk form (Thérèse) av Teresia. 

Teresia 
Latinsk form av det spanska namnet Teresa (möjl. bildat till namnet på ön Thera i Medelhavet).

Tiburtius 
Latinskt släktnamn, trol. bildat till ortnamnet Ti´bur (nuv. Tivoli). 

Tobias 
Grekisk form av ett hebreiskt namn med bet. ’Gud är god’. 

Toini 
Finskt namn, trol. smekform av det franska namnet Antoinette (feminin diminutiv av Antoine [= Anton]). 

Tomas 
Grekisk form av ett arameiskt ord med bet. ’tvilling’. 

Tony 
Smekform av Antonia m.fl. 

Tor 
Namn på en fornnordisk gud, personifiering av åskan. 

Tora 
Nordiskt namn, kortform av sammansatta kvinnonamn med gudanamnet Tor som förled. 

Torbjörn 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och björn. 

Torborg 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och borg ’beskydd’. 

Tord 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och ett ord med bet. ’fred, beskydd’. 

Tore 
Nordiskt namn, möjl. sammansatt av gudanamnet Tor och ett ord med bet. ’man, kämpe’. 

Torgny 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och gny ("Tors gny" = åskan). 

Torkel 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och Kettil (se Kjell). 

Torleif 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och ledet -leif (se Leif). 

Torsten 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och sten. 

Torun 
Fornsvenskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och ett led som möjl. har bet. ’älska’. 

Torvald 
Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och ett led med bet. ’härskare’. 

Tove 
Danskt namn, kortform av nordiska kvinnonamn med gudanamnet Tor som förled. 

Tryggve 
Nordiskt namn, bestämd form av trygg ’trogen, trygg’. 

Ture 
Nordiskt namn, sidoform till Tore. 

Turid 
Norskt namn, urspr. en sammansättning av gudanamnet Tor och frid ’skön’. 

Tyko 
Latiniserad form av det nordiska namnet Tyke (sidoform till Toke ’tok’). 

Tyra 
Latiniserad form av ett forndanskt namn med gudanamnet Tor som förled. 

 

U

Ulf 
Nordiskt namn, samma ord som substantivet ulv. 

Ulla 
Kortform av Ulrika. 

Ulrik 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’arvegods’ och ’mäktig’. 

Ulrika 
Femininform av Ulrik. 

Uno 
Latiniserad form av det nordiska namnet Une (bildat till una ’trivas, vara nöjd’). 

Urban 
Latinskt namn (Urba´nus) med bet. ’artig, belevad’. 

Ursula 
Latinskt namn med bet. ’liten björnhona’ (feminin diminutiv av u´rsus ’björn’). 

 

V

Valborg 
Tyskt namn, möjl. sammansatt av ord med bet. ’makt’ och ’beskydd’. 

Valdemar 
Nordisk ombildning av det ryska namnet Vladimir ’världens herre’. 

Valentin 
Latinskt namn (Valenti´nus), bildat till va´lens ’frisk, stark’. 

Valfrid 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’valplats’ och ’fred, skydd’. 

Valter 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’makt’ och ’krigare’. 

Vanja 
Ryskt namn, eg. smekform av Ivan (i Sverige uppfattat som kvinnonamn). 

Vega 
Latinsk form av arabiskans al-Waki (namn på en stjärna i Lyrans stjärnbild). 

Vendela 
Kortform av tyska namn på Wendel- ’vandal’. 

Vera 
Ryskt namn med bet. ’tro’, men även kortform av Veronika. 

Verner 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’varner’ (ett folkslag) och ’krigare’. 

Veronika 
Latinskt namn (Vero´nica), möjl. omtolkning av det grekiska namnet Bereni´ke ’den segerbringande’. 

Vibeke 
Danskt och lågtyskt namn, diminutiv av ett ord motsvarande svenskans viv ’kvinna’. 

Vidar 
Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’skog’ och ’krigare’. 

Viktor 
Latinskt namn (Vi´ctor) med bet. ’segrare’. 

Viktoria 
Latinskt namn (Victo´ria) med bet. ’seger’. 

Vilhelm 
Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’vilja’ och ’hjälm’. 

Vilhelmina 
Latinskt namn, femininbildning till Vilhelm. 

Vilma 
Kortform av Vilhelmina. 

Vincent 
Latinskt namn (Vince´ntius), bildat till vi´ncens ’segrande’. 

Viola 
Latinskt namn med bet. ’viol’. 

Virginia 
Latinskt namn, bildat till vi´rgo ’jungfru’. 

Viveka 
Sidoform till Vibeke. 

Vivianne 
Fransk form av det latinska helgonnamnet Vivia´na, bildat till vi´vus ’levande’. 

Volmar 
Lågtysk form av Valdemar. 

 

Y

Ylva 
Nordiskt namn med bet. ’varghona’ (eg. femininform av ulv, se Ulf). 

Yngve 
Nordiskt namn, möjl. av en äldre form Ingwin med bet. ’(guden) Ings vän’. 

Yrsa 
Namn av ovisst ursprung, möjl. med bet. ’björnhona’. 

Yvonne 
Franskt namn, femininform av det fornfranska namnet Yvon (= Johannes). 

 

Å

Åke 
Nordiskt namn, motsvarande det forntyska smeknamnet Anicho (ung. ’lillefar’). 

Åsa 
Nordiskt namn, kortform av namn på As- (Ås-) ’gud’. 

Åslög 
Nordiskt namn, sammansatt av As- (Ås-) ’gud’ och -lög ’lovad, invigd’. 

 

Ö

Örjan 
Fornsvensk form av det lågtyska namnet Jurian (ombildning av Georg). 

Östen 
Nordiskt namn, trol. sammansatt av ord med bet. ’lycka’ och ’sten’.

Tillbaka upp till sidans början