Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Börshuset

Svenska Akademien har sina lokaler i Börshuset, som ligger vid Stortorget i Gamla stan i Stockholm. Byggnaden uppfördes under åren 1767–78 av Erik Palmstedt. Den nedre våningen var avsedd för Stockholmsbörsen, övervåningen för Stockholms borgerskap; från 1860-talet tjänstgjorde Börssalen som stadsfullmäktiges sessionssal.

Akademien har alltid firat sin högtidsdag i Börssalen, men i övrigt har man tidvis varit husvill. Först 1914 blev lokalfrågan löst. Man fick då genom en donation möjlighet att för all framtid förvärva nyttjanderätten till Börshusets övervåning (inklusive Börssalen) samt vinden. Definitivt flyttade man in först 1921, då Stockholms nya stadshus stod färdigt.

År 2021 gav Svenska Akademien ut en bok om Börshuset och dess historia »