Nya böcker hösten 2022

Publikationer

Svenska Akademien bedriver en omfattande publiceringsverksamhet inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden: språk och litteratur.

Här kan du ladda ner Svenska Akademiens bokkatalog. I den presenteras samtliga under året tillgängliga titlar. De kan köpas i eller beställas genom bokhandeln.

Böcker från Svenska Akademien 2022 »

*

Den språkliga utgivningen innefattar bl.a. standardverk som Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens grammatik.

För främjande av svensk litteratur utger Svenska Akademien en serie svenska klassiker i kommenterade utgåvor. 

En annan viktig del av utgivningen på det litterära området gäller Nobelpriset i litteratur. Därutöver utges ett antal titlar rörande Nobelbiblioteket och dess verksamhet. 

Akademien dokumenterar den egna verksamheten i serien Svenska Akademiens handlingar

Varje år utger Akademien också en minnesteckning över en bemärkt svensk.

I serien Minnesbiblioteket utges ett urval biografiska och historiska texter som tidigare publicerats i Svenska Akademiens handlingar.

Ett flertal böcker är avsedda att tillgodose omvärldens behov av information om Akademien, dess verksamhet och historia.

I utgivningen ingår också enstaka publikationer som mer indirekt har samband med Akademien och dess verksamhet. De presenteras under rubriken Övrig utgivning.

Några av Akademiens böcker finns även utgivna på andra språk, främst engelska.