Ordboksredaktionen idag

Under mer än hundra års verksamhet har SAOB-redaktionen sett många tekniska nyheter introduceras, t.ex. skrivmaskinen, kulspetspennan, kopieringsmaskinen och datorn. Dock används fortfarande blyertspennan, som är enkel att transportera, och papperslappar, som är lätta att ordna, placera in bland andra och vid behov flytta. I övrigt utförs allt ordboksarbete idag på dator. En av de tidiga redaktörerna på SAOB, Knut Fredrik Söderwall, sägs ha varit rädd för att telefonera. Han skulle nog ha blivit skakad om han sett hur redaktionen arbetar idag! 

Vid Språkdata i Göteborg påbörjades 1982 ett projekt med syftet att göra SAOB till en lexikalisk databas. I stället för manuell inkodning av ordbokstexten användes en då ny teknik för optisk läsning. 14 år senare var ca 25 000 sidor, 450 000 uppslagsord eller 200 miljoner tecken inlästa och SAOB kunde studeras på nätet i den form som idag kallas OSA (Om Svar Anhålles). OSA är fritt tillgänglig på nätet. Denna webb-version av Svenska Akademiens ordbok är avslutad i och med bokstaven T. Sidan kommer fortsättningsvis inte att uppdateras men ändå hållas tillgänglig, då den för närvarande fyller ett stort lexikografiskt hål och blivit ett välkänt hjälpmedel även utanför språkvetarnas krets.

Arbete pågår för närvarande med en ny digital version av SAOB. Ordbokstexten är helt redigitaliserad, och band 1–36 är nu föremål för en ny indexering. Det är Svenska Akademiens förhoppning att under en inte alltför avlägsen framtid kunna lägga ut en ny webb-version av samtliga återstående band av SAOB. Den nya versionen kommer att vara teckenrätt och möjlig att citera direkt från nätet.

Slå upp i denna version av SAOB » 

Ordbokens personal 1 okt 2015: 

Redaktionschef: Christian Mattsson
Huvudredaktör: Bo-A Wendt

Cecilia Bergman, Erik Bäckerud, Karin Cavallin, Jenny Englander, Marianne Gellwar, Birgitta Hedbäck, Alexandra Hibolin, Pia Holmström, Sofia Hörberg, Karin Ingerstam, Eva Larson, Lennart Larsson, Anton Lundqvist, Niklas Mattsson, Björn Minör, Pär Nilsson, Kristina Palm, Bodil Rosqvist, Antti Sivén, Anna Smålander, Marianne Svensson, Gunilla Swietlicki. 

Svenska Akademiens ordboksredaktion 
Dalbyvägen 3 
224 60 LUND 

Tel: 046 - 23 58 80 
Fax: 046 - 12 54 70 

Adress att skicka e-postfrågor till: Ordbok@SvenskaAkademien.se