Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Saol 130

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har sedan lång tid tillbaka en närmast emblematisk status i fråga om Akademiens arbete med svenska språket. Den utkom i sin första upplaga 1874. 

Den fjortonde upplagan, SAOL 14, kom ut som bok våren 2015 och kort därefter även som app. Numera kan du även söka i SAOL 14 på svenska.se, där även Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) finns i fritt tillgängliga versioner. Läs inledningen till SAOL 14 här » 

SAOL 14 är till sin yttre form lik föregående upplaga från 2006. Det finns dock några viktiga skillnader som alla innebär ett tillskott av information:

För det första får numera alla substantiv, verb och adjektiv, även sammansatta ord, böjningsuppgifter.

För det andra utökas uttalsinformationen genom att uppgifter om grav och akut accent tillförs, som i nyckel respektive cykel.

För det tredje utökas informationen om många ords betydelser, bland annat genom ett hänvisningssystem som anger till vad det första och sista ledet hör i de flesta sammansatta ord. Det är exempelvis inte samma föreställning i orden filmföreställning och gudsföreställning. SAOL är dock inte avsedd att vara en definitionsordbok och ska inte förväxlas med SO.

För det fjärde införs en ny typ av uppslagsord, nämligen verbförbindelser såsom hoppa av, slingra sig och slå sig ner.

För det femte upptas ett antal namn som uppslagsord, bland annat namn på alla länder.

För det sjätte utformas rekommendationerna tydligare genom flitigare användning av formeln ”hellre än”, som i stort sett ersätter den äldre ”äv.” (även). Ett exempel är rekommendationen att använda ordet sprej hellre än spray.

Den kanske mest påtagliga förändringen gäller ordförrådet där mer än 13 000 nya ord har tillkommit och drygt 9 000 utgått. Antalet nya ord är det största sedan 1950 års upplaga. Också antalet strukna ord är något större än normalt. En del av oss kanske saknar dessa vanligen ålderdomliga ord. Det bör då sägas att SAOL i första hand ska vara en ordlista över det levande svenska ordförrådet. Ord som har fallit för åldersstrecket hittar man oftast och med utförlig förklaring i SAOB. Dessutom finns i princip alla äldre SAOL-upplagor, från SAOL 1 till och med SAOL 14 samlade och sökbara på webbplatsen SAOLhist.se