SAOL 14 på nätet

Från och med 22 september 2017 kan du söka i SAOL 14  på svenska.se

Den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, som utkom 2015, återfinns numera på webbplatsen svenska.se

För att söka i tidigare utgåvor av  SAOL till och med SAOL14 finns även resursen saolhist.se

Om du tycker att ett etablerat svenskt ord (typiskt ett ord som förekommer i flera olika texter) fattas i SAOL 14, eller om du noterat en ny användning av ett ord som redan finns i den senaste upplagan av ordlistan, kan du komma med förslag här:
http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/saol/nyordsforslag.