Svenska Akademiens logotyp

SAOL som app

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) fungerar sedan länge som norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Den senaste upplagan, SAOL 14, kom ut i bokform våren 2015. Kort därefter togs en ny app fram med ett innehåll som speglar den senast tryckta versionen. Appen är gratis.

Den nya appen innehåller en rad nyheter jämfört med den tidigare SAOL-appen, varav de viktigaste är:

  • Utökade sökmöjligheter. Delar av uppslagsord är nu sökbara genom användningen av asterisk (*). En sökning på *ögd ger därigenom alla ord som slutar på ögd. Även ord som förekommer i förklaringar och exempel inne i artiklarna är sökbara. 
  • Klickbara, gråmarkerade hänvisningar. Med hjälp av dessa kan du enkelt komma till relaterade ord.
  • En rad sökbara verbförbindelser av typen torka av, slå sig och grabba åt sig.
  • Möjlighet att justera teckenstorleken.

Rättstavningshjälpen är kvar från den tidigare appen. Den gör det möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas. Självklart är även korsordshjälpen kvar! 

Applikationen är utvecklad av Isolve AB i samarbete med redaktionen för SAOL vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Rättstavningshjälpen är baserad på algoritmer från Oribi AB.

Svenska Akademiens ordlista som app
Gratis i App Store för iPhone
Gratis i Google Play
 

Har du synpunkter på apparna?
Mejla appar@svenskaakademien.se
Svenska Akademien
Källargränd 4
Box 2118, 103 13 Stockholm