SAOL som app

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) fungerar sedan länge som norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Den senaste upplagan av ordlistan, SAOL 14, kom ut i bokform våren 2015. Nu finns också en app som speglar innehållet i den tryckta versionen. Därmed ersätts den app som bygger på den förra upplagan av ordlistan, SAOL 13.

SAOL 14 innehåller drygt 13 000 ord som inte finns i SAOL 13 medan cirka 9 000 ord har tagits bort. SAOL 14 innehåller även utökad information om många ords betydelser, antingen genom direkta förklaringar eller genom ett hänvisningssystem som anger till vad det första och sista ledet i de flesta sammansatta ord hör. Det är exempelvis inte samma val i valfri och valfångst.

Den nya appen innehåller ytterligare en rad nyheter jämfört med den tidigare SAOL-appen, varav de viktigaste är:

  • Utökade sökmöjligheter. Delar av uppslagsord är nu sökbara genom användningen av asterisk (*). En sökning på *ögd ger därigenom alla ord som slutar på ögd. Även ord som förekommer i förklaringar och exempel inne i artiklarna är sökbara. 
  • Klickbara, gråmarkerade hänvisningar. Med hjälp av dessa kan du enkelt komma till relaterade ord.
  • En rad sökbara verbförbindelser av typen torka av, slå sig och grabba åt sig.
  • Möjlighet att justera teckenstorleken.

Rättstavningshjälpen är kvar från den tidigare appen. Den gör det möjligt att söka efter ord även om man inte vet exakt hur de stavas. Även korsordshjälpen är kvar. Här får man fram matchade ordformer genom att trycka på mellanslag för bokstäver som är okända.

Applikationen är utvecklad av Isolve AB i samarbete med redaktionen för SAOL vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Rättstavningshjälpen är baserad på algoritmer från Oribi AB.