SAOLhist

SAOLhist-databasen innehåller material från utgåvorna 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket samt Ordbok öfver svenska språket af A. F. Dalin (1850–1853) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009).

Läs mer: www.saolhist.se