En bro av poesi skänks till landets alla sexåringar

Informationen på den här sidan kommer successivt att uppdateras och utökas. Här kommer bland annat en handledning till antologin att publiceras i mitten av augusti. I handledningen kommer det att finnas förslag på samtalsfrågor och hur lärare i undervisningen kan inkludera antologin i det språk- och läsfrämjande arbetet i förskoleklasser och på lågstadiet.

Svenska Akademien har tagit fram en poesibok som kommer att skänkas till landets alla sexåringar i början av hösten 2021. Antologin distribueras då via skolor med förskoleklasser. Boken blir barnets egen, att ta med sig hem, och dessutom kommer varje skola med förskoleklass att få ett antal exemplar att använda i undervisningen i årskurs 1–3.

En bro av poesi innehåller ett 60-tal nyare och äldre dikter. Till alla dikter finns illustrationer, framtagna till just denna bok av några av våra främsta barnboksillustratörer. Bilderna är ett viktigt stöd för förståelse av dikterna och samtal kring dem. Tillsammans med varje dikt finns också tips till vuxna på hur man kan prata med barnen om dikterna.

Med detta initiativ vill Akademien uppmuntra vuxna – föräldrar, lärare och andra – att läsa tillsammans med barn. Produktionen av boken har skett i samarbete med En bok för alla, Skolverket och Läsrörelsen. För idé och urval står Ann Boglind och Anna Nordlund.

”Med boken vill vi få människor att läsa och använda språket. Det är en fråga om demokrati. Läsrörelsens uppmaning LÄS! LÄS! LÄS! är ett bra budskap”, framhåller Mats Malm, Akademiens ständige sekreterare, och fortsätter: ”Litteraturen är en skatt som så många som möjligt bör få del av. Att kunna läsa är inte bara källan till väldig glädje, utan också en förutsättning för att man ska kunna förhålla sig till samhället och omvärlden.”

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik vid Uppsala universitet, Ann Boglind tidigare lektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet. ”Det finns så mycket fantastisk poesi på svenska som håller på att gå förlorad. Genom att vi når både föräldrarna och de yngre barnen för vi poesiarvet vidare och stimulerar till högläsning och samtal”, menar Anna Nordlund.

Svenska Akademien hoppas att En bro av poesi med den vuxnes hjälp ska kunna väcka elevers nyfikenhet på poesi och skönlitteratur och att boken blir ett värdefullt stöd både för föräldrar som vill läsa tillsammans med sina barn och för lärare i undervisningen.

UR, Sveriges Utbildningsradio, har valt att animera 10 dikter ur En bro av poesi. Dessa program publiceras tillsammans med en lärarhandledning på https://urplay.se/ i samband med skolstart i höst.

Antologin kommer också att finnas till försäljning från mitten av augusti, för alla andra som vill ta del av dikterna.

Vid frågor, skriv till broavpoesi@svenskaakademien.se.