En dag om poesi – fortbildningsdag för pedagoger, bibliotekarier och skolledare

Svenska Akademien tog hösten 2021 fram en poesibok som skänktes till landets alla sexåringar, diktantologin En bro av poesi. Den distribuerades via skolor med förskoleklasser och blev barnets egen, att ta med sig hem. Dessutom fick varje skola med förskoleklass ett antal exemplar att använda i undervisningen. Nedan finner du filmer och material från en fortbildningsdag hållen utifrån boken i fråga. Platsen var Börssalen hos Svenska Akademien och dagen den 28 oktober 2022.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder på presentationsmaterial, urklipp m.m. som visades under dagen »

Låt dikten komma till oss! Poesi och litteraturdidaktik på lågstadet av Ann Boglind och Anna Nordlund »

Pågående forskning utifrån boken »

Frågor kring denna fortbildningsdag kan ställas till broavpoesi@svenskaakademien.se