Kvällar på Svenska Akademien

"Kvällar på Svenska Akademien" är samlingsnamnet på de publika kvällsarrangemang i Börssalen som Svenska Akademien anordnar vid olika tillfällen varje år. De första evenemangen under denna rubrik arrangerades redan på 1980-talet. Det är alltid fri entré och syftet är att erbjuda besökarna berikande kulturupplevelser.