Kvällar på Svenska Akademien

"Kvällar på Svenska Akademien" är ett samlingsbegrepp på de publika kvällsarrangemang i Börssalen Svenska Akademien anordnar varje år. De första programmen under denna rubrik hölls redan på 1980-talet. Det är alltid fri entré och syftet är att erbjuda besökarna berikande kulturupplevelser.