Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1401 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datum Ingår i Namnlängden
Juliette 16/2 Nej
Julio 16/2 Nej
Sigfrid 15/2 Ja
Valentin 14/2 Ja
Valentina 14/2 Nej
Vally 14/2 Nej
Agne 13/2 Ja
Ove 13/2 Ja
Evelina 12/2 Ja
Evy 12/2 Ja
Evelin 12/2 Nej
Eveline 12/2 Nej
Evelyn 12/2 Nej
Yngve 11/2 Ja
Inge 11/2 Ja
Ingo 11/2 Nej
Iris 10/2 Ja
Fanny 9/2 Ja
Franciska 9/2 Ja
Francesca 9/2 Nej
Berta 8/2 Ja
Bert 8/2 Ja
Bertina 8/2 Nej
Rikard 7/2 Ja
Dick 7/2 Ja
Ricky 7/2 Nej
Dorotea 6/2 Ja
Doris 6/2 Ja
Dolly 6/2 Nej
Dora 6/2 Nej
Dordi 6/2 Nej
Dorit 6/2 Nej
Dorothy 6/2 Nej
Dorrit 6/2 Nej
Dorthy 6/2 Nej
Agata 5/2 Ja