Nominera till Svenska Akademiens svensklärarpris

 

Svensklärarpriset delas ut av Svenska Akademien varje år sedan 1987. Prissumman är på 50 000 kronor till läraren samt 30 000 kronor till den skolenhet eller institution, där läraren har sin verksamhet förlagd. Fyra priser delas ut, varav ett går till lärare som undervisar i svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Svensklärarpriset ska delas ut till lärare som ”genom sin gärning stimulerat intresset för svenska språket och litteraturen”. Endast verksamma lärare som har undervisning i svenska kan komma i fråga. Universitets- och högskoleundervisning omfattas inte av priset. Pris kan delas ut till lärare i alla årskurser i skolor över hela landet.

Överlämnandet sker i Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg under överinseende av kolleger, elever och intresserad allmänhet.

Priset bereds av en arbetsgrupp bestående av en akademiledamot och tre sakkunniga från fältet. Dessa är ofta lärare, läromedelsförfattare eller lärarutbildare. Som sekreterare i gruppen ingår Akademiens kansliansvariga. När färdiga förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare.

Välkommen att nominera din kandidat till priset! Nomineringen ska vara inkommen senast den 13 mars och innehålla uppgifter om kandidatens namn och adress, på vilket stadium och i vilken skola den nominerade läraren tjänstgör samt eventuella övriga uppgifter om intressanta projekt, utgivna böcker eller annat som kan vara relevant.

Motiveringen ska innehålla en beskrivning av hur läraren arbetar med eleverna och det svenska språket. Den ska gärna vara konkret och utförlig.

Observera att den nominerade inte får vara vidtalad i förväg!

Nomineringar insänds per post till

Svenska Akademien
Att: Svensklärarpriset 
Box 2118
103 13 Stockholm

eller digitalt till louise.hedberg@svenskaakademien.se. Eventuella frågor hänvisas till samma e-postadress.