Svenska Akademiens logotyp
Foto: Cato Lein
Foto: Cato Lein

Eldrid Lunden 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eldrid Lunden sitt nordiska pris för 2021. Priset instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. Belöningen utdelas till någon i de nordiska länderna som gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. De senaste årens mottagare av priset har varit Dag Solstad (2017), Agneta Pleijel (2018), Karl Ove Knausgård (2019) och Rosa Liksom (2020).

Prisbeloppet är 400 000 kronor.
 

Eldrid Lunden är författare, lärare och professor, född 1940 och bosatt i Midt-Telemarks kommun, Norge. Under 60-talet var hon medarbetare i den omtalade litteraturtidskriften Profil och debuterade 1968 med den språkexperimentella diktsamlingen F. eks. juli. Med efterföljande samlingar som Inneringa (1975) och Mammy, blue (1977)  kan hon sägas ha utstakat sin poetiska riktning och de frågor kring identitet, kön och språklig medvetenhet som hon sedan ofta har återkommit till och belyst. Hon etablerade sig tidigt som en ledande poet inom sin generation och har mottagit en rad litterära utmärkelser. Hennes dikter är tolkade till flera språk och på svenska finns urvalsvolymen Det omvänt avhängiga (1992). Vid sidan av poesin har Lunden även givit ut ett antal essäsamlingar, exempelvis Modernisme eller litterær populisme? : eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun (2008). På 80-talet var hon med och startade en författarskola och 1996 tilldelades hon en professur i skrivkonst vid universitetet i Telemark.