Ansökan om bidrag

Akademien delar årligen ut bidrag till en mängd kulturella ändamål, med anknytning till Akademiens intresseområden. Som exempel kan nämnas stöd till olika typer av litterära festivaler eller seminarier. I dokumentet nedan finns riktlinjer för ansökan om bidrag, instruktioner om vart ansökan skall skickas m.m.

Ansökningar behandlas vid fyra tillfällen per år. Ansökan för respektive period skall vara Svenska Akademien tillhanda senast 15 augusti, 1 november, 1 februari och 1 maj.

Riktlinjer »