Ansökan om bidrag

Akademien delar årligen ut bidrag till en mängd kulturella ändamål, med anknytning till Akademiens intresseområden. Som exempel kan nämnas stöd till olika typer av litterära festivaler eller seminarier, stöd i samband med utgivning av vissa tidskrifter eller böcker samt annat stöd till föreningar och organisationer.

I dokumentet nedan finns riktlinjer för ansökan om bidrag, instruktioner om vart ansökan skall skickas m.m.

Ladda ner dokumentet här »