Svenska Akademiens bibliotekariepris

Bibliotekariepriset har delats ut årligen sedan 2005. Prissumman är för närvarande 50.000 kr till bibliotekarien samt 30.000 kr till dennas arbetsplats. Bibliotekariepriset ska utdelas till bibliotekarier vid svenska folk- eller skolbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur.

Priset bereds av en arbetsgrupp bestående av en ledamot av Svenska Akademien, två sakkunniga samt en av Nobelbibliotekets bibliotekarier. Den sistnämnda tjänar också som gruppens sekreterare. När färdigt förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare. Prisceremonin äger rum på Bokmässan i Göteborg i september.

Välkommen att nominera din kandidat till priset! Nomineringen ska vara insänd senast den 15 mars och innehålla uppgifter om namn, adress och arbetsplats samt beskrivningar av intressanta projekt, utgivna böcker eller annat som kan vara relevant. Endast nu yrkesverksamma bibliotekarier kan komma ifråga. Observera också att den som nomineras inte får vara vidtalad i förväg.

Nomineringar insänds skriftligen till

Svenska Akademien
Att: Bibliotekariepriset
Box 2118
103 13 Stockholm

Eller digitalt till: lars.akesson@svenskaakademien.se. Eventuella frågor hänvisas till samma e-postadress.