Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Fjortonde upplagan av SAOL 

SAOL 14 är till sin yttre form lik föregående upplaga (2006). Det finns dock några viktiga förändringar i den nya upplagan som alla innebär ett tillskott av information.

För det första får alla substantiv, verb och adjektiv, även sammansatta ord,böjningsuppgifter.

För det andra utökas uttalsinformationen genom att uppgifter om grav och akut accent (som i nyckel resp. cykel) tillförs.

För det tredje utökas informationen om många ords betydelse, bl.a. genom ett hänvisningssystem som gör det klart vart första och sista ledet i alla sammansatta ord hör (det är inte samma föreställning i filmföreställning och gudsföreställning).

För det fjärde införs en ny typ av uppslagsord, nämligen verb av typen hoppa av och hålla med (”löst sammansatta partikelverb”).

För det femte upptas ett antal namn, bl.a. namn på alla länder, som uppslagsord.

För det sjätte utformas rekommendationerna på ett ännu tydligare sätt än i SAOL 13 genom flitigare användning av formeln ”hellre än”. I stort sett ersätter den det äldre ”äv.” (även). Ett exempel är: sprej hellre än spray.

Den mest påtagliga förändringen gäller som alltid ordförrådet där ca 13 500 ord har tillkommit och ca 9 000 utmönstrats. Antalet uppslagsord är nu uppe i ca 126 000. Antalet nya ord är det största sedan 1950 års upplaga. Också antalet strukna ord är något större än normalt. Många kanske saknar dessa ofta ålderdomliga ord; det bör då sägas att SAOL i första hand ska vara en ordlista över det levande svenska ordförrådet. Ord som har fallit för åldersstrecket hittar man  oftast (med utförlig förklaring) i SAOB, Svenska Akademiens ordbok, som är fritt tillgänglig på nätet. Det kan dessutom nämnas, att i princip alla äldre SAOL-upplagor, med sammanlagt över 200 000 olika uppslagsord, finns att beskåda på sajten SAOLhist (SAOLhist.se).