Svenska Akademiens logotyp

Böcker om Nobelpriset i litteratur

 

Kjell Espmark
Litteraturpriset. Hundra år med Nobels uppdrag

Varför fick Sully Prudhomme Nobelpriset i litteratur, men inte Tolstoj? Och hur kunde man missa Strindberg?

Lika länge som Nobelpriset i litteratur funnits har man diskuterat om det gick till rätt person. Denna initierade studie av Kjell Espmark ger svar på mängder av frågor kring hur Nobelkommittén resonerat under prisets första sekel. Snarare än någonting fullkomligt sammanhängade framträder en rad skilda faser i prisets historia, var och en med sin särprägel och med sina värderingsinstrument i förhållande till Nobels lika berömda som svårtolkade direktiv om att priset ska gå till "den som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealisk riktning". 

Ladda ner som pdf »

 

Kjell Espmark
Nobelpriset i litteratur – ett nytt sekel

Kjell Espmark, ledamot av Svenska Akademien sedan 1981 och under åren 1987–2004 ordförande för dess Nobelkommitté, har en oöverträffad inblick i – och kunskap om – det litterära Nobelpriset. Detta har tidigare kommit till uttryck i hans Litteraturpriset : hundra år med Nobels uppdrag (2001) till vilken föreliggande skrift utgör en fortsättning. Här kan man bland annat läsa om de senaste decenniernas vidgade bevakningsfält, Nobelkommitténs förändrade arbetsformer samt det lyckligaste pristagarvalet genom alla tider.

Nobelpriset i litteratur – ett nytt sekel

 

 

Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901–1950. I–II

Arbetet med Nobelpriset i litteratur är en av Svenska Akademiens viktigaste uppgifter. Denna utgåva omfattar listorna över föreslagna kandidater och Nobelkommitténs utlåtanden för åren 1901–1950. Man får här för varje år veta vem som föreslog vem, vad de sakkunniga ansåg om de föreslagna, hur dessa bedömdes av Nobelkommittén och hur kommittén kom fram till sin slutliga rekommendation. En utförlig inledning orienterar om Nobels testamente, om de bestämmelser som styr Akademiens arbete med priset, om Nobelkommitténs arbetssätt och om utlåtandenas utformning och innehåll under olika perioder.

Ladda ner del I som pdf »

Ladda ner del II som pdf »