Nedladdningsbara böcker om Nobelpriset i litteratur

 

Kjell Espmark
Det litterära Nobelpriset. Principer och värderingar bakom besluten

Denna studie frilägger de övergripande värderingsmönster som ger svaret på många frågor kring valet av Nobelpristagare i litteratur. Samtidigt framträder en rad skilda faser, var och en med sin särprägel, i den praxis som man gärna behandlat som ett sammanhängande helt. Men värderingsinstrumenten är helt andra efter andra världskriget än under den Wirsénska epoken vid seklets början och de senare årens prisbeslut principiellt vitt skilda från 1930-talets. Här ges en nyanserad bild av ett ofta misstolkat inslag i den svenska kulturen. Ett avslutande kapitel belyser den livliga internationella diskussionen kring litteraturpriset.

Ladda ner som pdf »

 

Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901–1950. I–II

Arbetet med Nobelpriset i litteratur är en av Svenska Akademiens viktigaste uppgifter. Denna utgåva omfattar listorna över föreslagna kandidater och Nobelkommitténs utlåtanden för åren 1901–1950. Man får här för varje år veta vem som föreslog vem, vad de sakkunniga ansåg om de föreslagna, hur dessa bedömdes av Nobelkommittén och hur kommittén kom fram till sin slutliga rekommendation. En utförlig inledning orienterar om Nobels testamente, om de bestämmelser som styr Akademiens arbete med priset, om Nobelkommitténs arbetssätt och om utlåtandenas utformning och innehåll under olika perioder.

Ladda ner del I som pdf »

Ladda ner del II som pdf »