Svenska Akademiens logotyp

1972 års Nobelkommitté

Svenska Akademiens årsdags-firande.

Karl Ragnar Gierow, ständig sekreterare samt Nobelkommitténs ordförande (ovan, vänster)

ÖSTERLING, ANDERS

Johannes Edfelt

Lars Gyllensten

Eyvind Johnson

Artur Lundkvist (ovan, höger)

Anders Österling (höger)