Nobelkommitténs sammansättning och utlåtande 1969

Anders Österling, ordförande (bilden till höger)

Karl Ragnar Gierow, ständig sekreterare (bilden ovan, vänster)

Lars Gyllensten

Eyvind Johnson

Artur Lundkvist (bilden ovan, höger)

Henry Olsson

 

Nobelkommitténs utlåtande 1969 »