Axel Hirschs pris

28 feb 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jörn Donner och Håkan Lindgren Axel Hirschs pris för år 2008 med 110 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Gunnar Eriksson, 2004 Bengt Jangfeldt och Kerstin Vinterhed, 2005 Torsten Ekbom och Svante Nordin, 2006 Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff samt 2007 Ulf Olsson och Johan Wrede.
 
 
Jörn Donner är författare, regissör och politiker, född 1933 och bosatt i Helsingfors. Han har varit medarbetare i olika tidningar i Finland och Sverige sedan tidigt 50-tal. Jörn Donner har varit filmregissör vid Sandrews och verksam som producent vid Svenska filminstitutet, där han även var verkställande direktör 1978–82. Han har i olika omgångar varit ledamot av stadsfullmäktige i Helsingfors och var riksdagsledamot 1987–95. Åren 1995–96 var han generalkonsul i Los Angeles och 1996–99 även ledamot av Europaparlamentet.
Litterära verk i urval
Rapport från Berlin. 1958
Djävulens ansikte : Ingmar Bergmans filmer. 1962
Sommar av kärlek och sorg. 1971
Sverigeboken. 1973
Angelas krig. 1976
Jakob och friheten. 1978
Angela och kärleken. 1981
Gabriels dag. 1982
Far och son. 1986
Rapport från Europa. 1990
Tillfälligheters spel. 1993
Varför finns jag till. 1998
Livsbilder. 2004
I min fars fotspår. 2006
Dödsbilder. 2006
Diktonius : ett liv. 2007
 
 
Håkan Lindgren är ekonomhistoriker, född 1941 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr. 1972 i Uppsala med avhandlingen Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720–1789 och är professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm sedan 1995. Han förestår Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning och är styrelseordförande för Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan.  
Verk i urval
Corporate growth : the Swedish match industry in its global setting. 1979
Bank, investmentbolag, bankirfirma : Stockholms enskilda bank 1924–45. 1988
Aktivt ägande : Investor under växlande konjunkturer. 1994
Jacob Wallenberg 1892–1980. 2007