Axel Hirschs pris 2021

23 mar 2021

Svenska Akademien har beslutat att Axel Hirschs pris för år 2021 skall tilldelas Jakob Lind och Claes Rainer med 125 000 kronor vardera. Priset utgår ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond och skall delas ut till författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit Lena Johannesson, Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt (2017), Görel Cavalli-Björkman och Gunnar Petri (2018), Fredrik Hertzberg och Jens Liljestrand (2019) samt Ingrid Carlberg och Nils Uddenberg (2020).

Jakob Lind, född 1966 och bosatt i Stockholm, är chef för kommunikations- och designbyrån Futurniture. I sin lovordade debutbok Morfars pistol från 2020 letar han sig tillbaka till, samt lever sig in i, sin morfars upplevelser som svensk officer under inbördeskriget i Finland 1918.

Claes Rainer, född 1970 och bosatt i Stockholm, är historiker och processjurist. I sin bok Lovisa Ulrika. Konst och kuppförsök från 2019 fördjupar, nyanserar och viss mån motsäger han tidigare uppfattningar kring en av våra mest politiskt och kulturellt engagerade regenter.