Axel Hirschs pris

5 mar 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingemar Nilsson och Peter Handberg Axel Hirschs pris för år 2010 med 120 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Torsten Ekbom och Svante Nordin, 2006 Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff, 2007 Ulf Olsson och Johan Wrede, 2008 Jörn Donner och Håkan Lindgren samt 2009 Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt.

Ingemar Nilsson är lärdomshistoriker, född 1945. Han blev fil. dr 1978 och har varit verksam som professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet sedan 2001.

Verk och redaktörskap i urval:
Själen i laboratoriet. Vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins framväxt. 1978
Om ideologi och ideologianalys. Uppsatser och texter. Tillsammans med Sven-Eric Liedman. 1989
Göteborgs universitets historia. Två band tillsammans med Bo Lindberg.1996
Medicinens idéhistoria. Tillsammans med Hans-Inge Peterson.1998
Vetenskap och historia. Sju essäer. 1999
Vetenskapshistoriska uppsatser. Tillsammans med Aant Elzinga. 2004
John Landquist : filosof, psykolog, kritiker. En biografi. 2009

Peter Handberg är översättare och författare, född 1956. Han har bland annat översatt verk av Georg Christoph Lichtenberg, Robert Musil, Gottfried Benn, Martin Buber, Botho Strauss, Georg Trakl, Henry David Thoreau och Aleksander Wat.

Verk:
Från slutna rum. Berättelser från Berlin. 1988
Kleist – slutet. 1999
Undergångens skuggor – missiler och möten. Reportage. 2007
Kärleksgraven. 2008
Släpp ingen levande förbi. Berättelser från murens Berlin. 2009