Blomska stipendiet

7 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pia Forssell Blomska stipendiet på 50 000 kronor.

Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall med den tidens formulering tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit 2008 Lena Peterson, 2010 Hugo Karlsson, 2012 Barbro Ståhle Sjönell och 2014 Ann-Marie Ivars.

Pia Forssell är litteraturvetare, född 1953 och bosatt i Helsingfors. Hon blev fil.dr 2009 vid Helsingfors universitet med avhandlingen Författaren, förläggarna och forskarna. J.L. Runeberg och utgivningshistorien i Finland och Sverige.

Som forskare och huvudredaktör vid Svenska litteratursällskapet i Finland har hon under flera år tillsammans med John Strömberg varit redaktör för olika utgåvor av Historiska och litteraturhistoriska studier. Hon har även varit redaktör för andra utgivningar och har bland annat medarbetat i den omfattande Runeberg-utgivningen och i Finlands svenska litteraturhistoria.