Carl Åkermarks stipendium

8 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Holmberg, Melinda Kinnaman, Åke Lundqvist och Masthuggsteatern Carl Åkermarks stipendium för år 2011.

Stipendiet, som utgår ur en fond donerad av Carl Åkermark (1888–1983), skall tilldelas förtjänta artister inom svensk teater (dramatiker, skådespelare, regissörer eller scenografer). Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Johan Holmberg är skådespelare och tillhör Dramatens fasta ensemble. Han debuterade som skådespelare 1987 på Nationalteatern och var med om att 1989 starta Teater Bastard, där han sedan medverkade i flera uppsättningar. Parallellt med arbetet i fria grupper var han verksam vid bland andra Borås Stadsteater, Göteborgs Stadsteater och Malmö Dramatiska teater. Till Dramaten kom han 2003. Han har även regisserat flera teaterpjäser.

Melinda Kinnaman är skådespelare och tillhör Dramatens fasta ensemble. Hon engagerades vid Dramaten efter att hon avslutat sina studier på Teaterhögskolan i Stockholm 1994. Hon har även spelat på Stockholms stadsteater och varit med i flera filmer och tv-uppsättningar

Åke Lundqvist är skådespelare och tillhör Stockholms stadsteaters fasta ensemble. Han kom till teatern redan 1973. Under årens lopp har han medverkat i en rad uppsättningar. Bland de senaste kan nämnas Tre systrar, Vildanden, Sista dansen, Änkeman Jarl, Ibsen 2010 och Tartuffe. Han har även förekommit i flera filmer och tv-uppsättningar.

Masthuggsteatern i Göteborg bildades 1992, då under namnet En Annan Teater. Gruppens teaterspråk är utåtriktat, berättande, fysiskt exakt och rikt på musik. Masthuggsteatern gör teater för såväl barn som vuxna. Hemmascenen är Masthuggsterrassen i Göteborg men man gästspelar även på andra scener och i andra lokaler. Bland uppsättningar under åren kan nämnas Kommer hem och är snäll, Tusen och en natt, Oidipus, Ett drömspel, Rannsakningen, Peer Gynt, Den goda människan från Sezuan och Tolvskillingsoperan.