Extra pris

2 nov 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stig Strömholm ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Stig Strömholm är född 1931 och bosatt i Uppsala. Han blev jur.dr 1964, professor i allmän rättslära 1969 samt i civilrätt 1982. Under åren 1989-97 var han rektor för Uppsala universitet och perioden 1985-94 preses i Kungl. Vitterhetsakademien. Han har varit gästprofessor vid flera utländska universitet och erhållit ett stort antal priser och belöningar för sitt arbete och författarskap.

Förutom ett antal rättsvetenskapliga skrifter har Stig Strömholm givit ut flera romaner t.ex. Dalen 1975, Fälten 1977, Skogen 1980, Tidvarv 1982, Pärlhandlaren 1993, Fältkamrern 1995 och Guvernören eller Inbillningskraften 2001. Han är även författare till flera essäsamlingar. Det senaste verket, Inte bara Versailles – bilder från det franska 1600-talet, utkom 2009.