Extra pris

29 maj 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bure Holmbäck ett extra pris på 75 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Bure Holmbäck är litteraturhistoriker, författare och radioman, född 1923 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. dr 1969 på avhandlingen Det lekfulla allvaret om Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma leken. Han har tidigare, som docent i litteraturvetenskap, varit knuten till Uppsala universitet. Han har även varit verksam vid Kungl. biblioteket och Sveriges radio.
 
Bure Holmbäck är initiativtagare till Hjalmar Söderbergsällskapet och var även dess förste ordförande under åren 1985–2000. Förutom egna verk har han varit redaktör för flera utgåvor i olika ämnen.
 
Verk i urval:
Sveriges radio och videogrammen. 1976
Verket : en roman om ansvar. 1978
Hjalmar Söderbergs Stockholm. 1985
Kring världens medelpunkt : om Operakällaren i Hjalmar Söderbergs verk. 1986
Hjalmar Söderberg : ett författarliv. 1988
Limerickboken. 1990
Hjalmar Söderberg och passionerna. 1991
Hjalle och Bigge : om Hjalmar Söderberg och Birger Mörner. 2002