Extra pris

3 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Olov Wallenstein och Brian Manning Delaney var sitt extra pris på 40 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Sven-Olov Wallenstein är filosof och konstkritiker, född 1960 och bosatt i Stockholm. Han tjänstgör för närvarande som högskoleadjunkt i filosofi vid Södertörns högskola och forskar vid KTH. Som översättare har han ensam eller tillsammans med andra bland annat översatt Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas, Gottlob Frege, Martin Heidegger och Immanuel Kant. Senaste översättningen gjordes 2008 tillsammans med Brian Manning Delaney och gällde Georg Hegels Andens fenomenologi. Han har även givit ut egna verk om filosofi, konst och arkitektur samt är chefredaktör för Site Magazine.
 
Brian Manning Delaney är filosof, översättare och skribent, född 1965 i Kalifornien i USA men nu huvudsakligen verksam i Stockholm. Han är grundare av översättningsbyrån English Proper och ingår i redaktionen för Site Magazine. Han är även en av grundarna av Svenska Hegelsällskapet. Bland hans översättningar märks den tillsammans med Sven-Olov Wallenstein under förra året publicerade Andens fenomenologi av Georg Hegel.