Gerard Bonniers pris

20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Österberg Gerard Bonniers pris för år 2005.

Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Agneta Pleijel, 2001 Stig Larsson, 2002 Per Olov Enquist, 2003 Jan Stolpe och 2004 Lennart Sjögren. Prisbeloppet är 170 000 kronor.
 
Eva Österberg är historiker, född 1942 och bosatt i Lund. Hon studerade i Lund, där hon blev fil. mag. 1965 (historia, nordiska språk, litteraturhistoria) och fil. dr 1971. Sedan 1987 är hon professor i historia vid Lunds universitet.

Verk
Gränsbygd under krig. Ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskriget. Diss., 1971
Kolonisation och kriser. Bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300–1600, 1977
Sveriges historia 1521–1809. Stormaktsdröm och småstatsrealiteter (tills. m. Göran Behre och Lars-Olof Larsson), 1985
Crime and social control in medieval and early modern Swedish towns (tills. m. Dag Lindström), 1988
Mentalities and other realities. Essays in medieval and early modern Scandinavian history, 1991
Folk förr. Historiska essäer, 1995
Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid (tills. m. Eva Bergenlöv och Marie Lindstedt Cronberg), 2002

Redaktörskap o.d.
Ut med historien! Sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag (tills. m. Lars Edgren), 1992
Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige, 1997
Renässansens eliter. Maktmänniskor i Italien och Norden (tills. m. Gunnar Dahl), 2000
Socialt och politiskt våld. Perspektiv på svensk historia, 2002
Rummet vidgas. Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880–1940 (tills. m. Christina Carlsson Wetterberg), 2002
Våldets mening. Makt, minne, myt (tills. m. Marie Lindstedt Cronberg), 2004