Gerard Bonniers pris

20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lotta Lotass Gerard Bonniers pris för år 2020. Priset utgår ur en fond som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit Ulrika Wallenström (2017), Ellen Mattson (2018), Ronny Ambjörnsson (2019) och Carola Hansson (2020). Prisbeloppet är 300 000 kronor.

Lotta Lotass, född 1964 och bosatt i Hörken, är författare och litteraturvetare. Hon debuterade år 2000 med romanen Kallkällan och har sedan dess publicerat ett stort antal verk inom olika genrer och format, såväl romaner och diktsamlingar som scendramer, hörspel och essäsamlingar. År 2002 disputerade hon i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet på avhandlingen Friheten meddelad – Studier i Stig Dagermans författarskap och det credo hon här tillskriver Stig Dagermans författarskap, ”det outsagdas estetik”, kan sägas finna en valfrändskap i hennes eget.

År 2009 invaldes Lotass på stol 1 i Svenska Akademien och förblev ledamot fram till 2018. Hon har även varit ledamot av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Hennes senast utgivna bok är diktsamlingen Nya dikter (2021).