Gerard Bonniers pris

20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tore Frängsmyr Gerard Bonniers pris för år 2013. Priset utgår ur en fond, som genom Gerard Bonniers testamente 1988 donerades till Akademien, och skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Olle Granath, 2009 Claes Hylinger, 2010 Ulf Eriksson, 2011 Karin Johannisson och 2012 P. C. Jersild. Prisbeloppet är på 200 000 kr.

Tore Frängsmyr är idé- och lärdomshistoriker, född 1938 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr på avhandlingen Geologi och skapelsetro 1969 och blev docent i lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han har varit forskningsstipendiat i Cambridge och professor vid Linköpings universitet innan han blev professor i vetenskapshistoria i Uppsala 1982. 

Tore Frängsmyr blev 2001 den förste innehavaren av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria. Han har under många år varit kulturmedarbetare i Upsala Nya Tidning.

Verk i urval:
Idéhistoriens huvudlinjer. Med Gunnar Eriksson, 1971, flera senare upplagor
Ostindiska kompaniet. 1976
Framsteg eller förfall. 1980
Vetenskapsmannen som hjälte. 1984
Gubben som gräver. 1989
Historien om Pekingmänniskan. 1996
Idéer och lärdom. 1997
Om vetenskapshistoria. 2003
Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år. Del 2, 2004
Pekingmänniskan – en historia utan slut. 2006