Johan Lundblads pris

16 apr 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Rydbeck Johan Lundblads pris 2014.

Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan Lundblad (1753-1820) var klassisk filolog, präst och professor i romersk vältalighet och poesi i Lund. 1789 instiftades det Lundbladska priset, som delades ut av Svenska Akademien fram till 1833. Akademien beslutade 180 år senare att dela ut ett nytt pris i Johan Lundblads namn. Förste mottagare 2013 blev Johan Tralau. Prisbeloppet är på 80 000 kronor. 

Lars Rydbeck är klassisk filolog och nytestamentlig exeget, född 1934 och bosatt i Lund. Han blev fil.dr vid Uppsala universitet på avhandlingen Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testament 1967 och verkade sedan under många år som docent vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Under de senaste åren har han givit ut När de gamla gudarna dog – grekiskt och kristet på väg mot senantiken, 2012.