Kellgrenpriset

20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Agneta Pleijel Kellgrenpriset för år 2012. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Harry Järv, 2008 Ingvar Björkeson, 2009 Bengt Emil Johnson, 2010 Jan Stolpe och 2011 Aris Fioretos. Prisbeloppet är 200 000 kronor. 

Agneta Pleijel är författare, född 1940 och bosatt i Stockholm. Hon har varit verksam vid flera tidningars och tidskrifters kulturredaktioner bland annat på Ord & Bild och i Aftonbladet. Under ett par år var hon ordförande i Svenska PEN och hon har dessutom varit stilistisk rådgivare i Bibelkommissionen. Vid Dramatiska Institutet innehade hon en professur ett antal år på 90-talet. Agneta Pleijel har även medverkat i olika översättningsarbeten.

Verk under senare år i urval:
Rut. Dramatik, 1994
En vinter i Stockholm. Prosa, 1997
Lord Nevermore. Prosa, 2000
Vid floden. Dramatik, 2003
Mostararna och andra dikter. Lyrik, 2004
Drottningens chirurg. Prosa, 2006
Kungens komediant. Prosa, 2007
Syster och bror. Prosa, 2009
Litteratur för amatörer. Prosa, 2012