Kellgrenpriset

20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cecilia Lindqvist Kellgrenpriset för år 2015. Priset, som instiftades 1979 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien. De senaste årens mottagare av priset har varit 2011 Aris Fioretos, 2012 Agneta Pleijel, 2013 Maciej Zaremba och 2014 Matti Klinge. Prisbeloppet är 200 000 kronor.

Cecilia Lindqvist är författare, sinolog och fotograf, född 1932 och bosatt i Stockholm. Hon bedrev universitetsstudier i kinesiska, konsthistoria, historia, litteraturvetenskap och musik i bland annat Tyskland och Kina. 1971 introducerade hon kinesiska som C-språk på gymnasiet och undervisade under många år i kinesiska på Södra Latin i Stockholm. Senare verkade hon även som lärare på universitetsnivå och var gästprofessor vid Beijing Language and Culture University 2003. Hon tilldelades professors namn 1989.

Verk:
Kina inifrån – en preliminär rapport. Med Sven Lindqvist, 1963
Asiatisk erfarenhet. Med Sven Lindqvist, 1964
Resa med Aron. 1969
Vad skulle Mao ha sagt? Ett reportage. Med Sven Lindqvist, 1979
Kina nu. Med Sven Lindqvist, 1980
Tecknens rike. En berättelse om kineserna och deras skrivtecken. 1989
Qin – en berättelse om det kinesiska instrumentet qin och dess betydelse i den
      bildade klassens liv
. 2006
En annan värld. Minnen från Kina 1961-62. 2015