Margit Påhlsons pris

22 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mats Thelander Margit Påhlsons pris på 170 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2002 Lennart Elmevik, 2003 Bengt Nordberg, 2004 Mirja Saari, 2005 Christer Platzack och 2006 Tor G. Hultman.

Mats Thelander är språkvetare, född 1945 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr. 1979 och är professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet. Mats Thelander är redaktör för Språk och stil och erhöll Erik Wellanders språkvårdspris 1999. Han var ordförande i Svenska språknämnden 1999–2007.

Verk (urval även innefattande artiklar)
Fiktionsprosa och sakprosa. 1970
Grepp och begrepp i språksociologin. 1974
Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida burträsktal. 2 vol, Diss. 1979
Sven Hofs Swänska språkets rätta skrifsätt (1753). I ny utgåva av Mats Thelander. 1985
Prov utan värde? Om provinsialismer i ordböcker – och i verkligheten. Ur Språkbruk, grammatik och språkförändring. 1994
Om o-avdelningar i norrländska mål. Ur Svenska landsmål och svenskt folkliv. 1995
Från dialekt till sociolekt. Ur Svenskan i tusen år. 1996
I den svenska purismens utmarker. Ur Saga och sed. 1998
Svenska språket mitt i världen. Ur Svenskt kynne. 2000
Socialiserad språkhistoria? Om sociolingvistikens bidrag till förståelsen av språkförändringar.  2001
Stilmarkörer i svensk dramatext. Ur Svenska på scen. 2003
Sociolinguistic structures chronologically II Sweden. Ur The Nordic Languages: An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. 2005

Redaktörskap (urval)
Talspråksforskning i Norden. 1982
Svenskans beskrivning – 18 : Förhandlingar vid Artonde sammankomsten för svenskans beskrivning. 1991
Samspel och variation : språkliga studier. 1996