Margit Påhlsons pris

7 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sture Berg Margit Påhlsons pris 2016 på 200 000 kronor. Priset utgår ur en stiftelse, som grundas på en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Barbro Söderberg, 2013 Britt-Louise Gunnarsson, 2014 Lars-Gunnar Andersson och 2015 Kenneth Hyltenstam.

Sture Berg är språkvetare, född 1939 och bosatt i Göteborg. Han blev fil.lic. 1970 med avhandlingen Homografi i nusvenskan. Som mångårig medarbetare vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet har han under de senare åren deltagit i redaktionen för bland andra Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien del 1-2, 2009, Lexins svenska lexikon, fjärde upplagan, 2011 samt SAOL fjortonde upplagan, 2015.

Sture Berg har även givit ut och medverkat i flera andra verk och skrivit ett stort antal artiklar i olika språkvetenskapliga utgåvor och tidskrifter.