Margit Påhlsons pris

3 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marketta Sundman Margit Påhlsons pris på 180 000 kronor.
Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Bengt Nordberg, 2004 Mirja Saari, 2005 Christer Platzack, 2006 Tor G. Hultman och 2007 Mats Thelander.
 
Marketta Sundman är språkvetare, född 1949 och bosatt i Åbo, Finland. Hon blev fil. dr 1987 vid Åbo Akademi, där hon senare blev biträdande professor. Sedan 1998 är Marketta Sundman professor i svenska vid Åbo universitet. Under olika perioder har hon varit engagerad i utarbetandet av en svensk universitetsgrammatik för studerande med svenska som främmande språk.
 
Verk och vetenskapliga artiklar i urval:
Existentialkonstruktionen i svenskan. 1980
Subjektval och diates i svenska. Diss. 1987
Tvåspråkigheten i skolan : en undersökning av språkfärdigheten hos en- och tvåspråkiga grundskoleelever i Finland. 1994
Barnet, skolan och tvåspråkigheten. 1998
Svenska Akademiens grammatik ur finskt perspektiv. I Svenskans beskrivning nr 28, 2005
 
Redaktörskap i urval:
Svenskans beskrivning 17 : Förhandlingar vid sjuttonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Redaktör tillsammans med Erik Andersson, 1990
Svenskans beskrivning 25 : Förhandlingar vid tjugofemte sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Redaktör tillsammans med Anne-Marie Londen, 2002