Några ändringar i almanackans namnlängd

20 feb 2009

Namnlängden av år 2001 förvaltas av Namnlängdskommittén, som består av professor Sture Allén, Svenska Akademien, forskningschef Eva Brylla, Institutet för språk och folkminnen, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, och professor Lennart Elmevik, Vitterhetsakademien.

Kommittén har beslutat att av olika skäl göra fyra ändringar i namnlängden fr.o.m. 2011. Den 6 april sätts William in i stället för Helmi. Den 28 augusti sätts Fatima in i stället för Gurli. Den 1 september fogas Sam till Samuel. Den 7 september sätts Kevin in i stället för Regina.

Antalet namn är drygt 600, hälften kvinnonamn och hälften mansnamn. I Namnlängdsboken 2000 finns arbetet på namnlängden och tankarna bakom den beskrivna. För eventuella ytterligare upplysningar kontakta Svenska Akademien, telefon 08-555 125 09, eller Institutet för språk och folkminnen, telefon 018-65 21 60.