Pressinbjudan

20 sep 2021

Svenska Akademien kommer att tillkännage 2021 års Nobelpris i litteratur torsdagen den 7 oktober kl. 13.00.

Pressmötet inleds med att ständige sekreteraren Mats Malm tillkännager pristagaren. Därefter kommer Nobelkommitténs ordförande, akademiledamoten Anders Olsson att presentera Nobelpristagaren och dess författarskap.

Inga enskilda intervjuer ges i anslutning till pressmötet men det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor på svenska och engelska. Utöver det kan frågor ställas via mejl till: pressinfo@svenskaakademien.se. Vi räknar med att pressmötet avslutas vid kl. 13.30.

Tillkännagivandet och pressmötet äger rum i Svenska Akademiens lokaler i Börshuset i Stockholm.

Anmälan

Media som önskar närvara vid tillkännagivandet ombeds anmäla detta till nobel@svenskaakademien.se senast måndagen den 4 oktober kl. 08.00.

Notera att endast media, och endast ett begränsat antal representanter därifrån, kan beredas plats att närvara vid tillkännagivandet. Ingång sker via Källargränd 4. Dörrarna öppnas kl. 11.00. Vänligen medtag giltig presslegitimation.

Med anledning av pandemin är pressträffen anpassad efter myndigheternas rekommendationer. Deltagare ska vara fullt vaccinerade och symptomfria.

Kontakt

Louise Hedberg: louise.hedberg@svenskaakademien.se

Samtliga tillkännagivanden kommer att sändas live på Nobelprisets officiella webbplats www.nobelprize.org.