Schückska priset 2005

3 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Bergsten Schückska priset på 60 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2000 Torsten Pettersson, 2001 Vivi Edström, 2002 Sverker Göransson, 2003 Eva Haettner Aurelius och 2004 Birgitta Holm.

Staffan Bergsten är litteraturvetare, född 1932 i Örebro och bosatt i Västerås. Han blev fil. dr och docent i litteraturvetenskap i Uppsala 1960 och var universitetslektor där 1974-97. Sedan mitten av 60-talet är han litteraturanmälare i Upsala Nya Tidning och medarbetare i Sveriges Radio.

Verk
- Time and eternity : a study in the structure and symbolism of T.S. Eliot's Four quartets. - Diss. Uppsala, 1960
- Erotikern Stagnelius, 1966
- Jaget och världen : kosmiska analogier i svensk 1900-talslyrik, 1971
- Östen Sjöstrand, 1974
- Den trösterika gåtan : tio essäer om Tomas Tranströmers lyrik, 1989
- Litteraturhistoriens grundbegrepp, 1990. - Ny uppl. 2004
- Lyrikläsarens handbok, 1994
- Klang och åter : tre röster i samtida svensk kvinnolyrik, 1997
- Litteraturvetenskap : en inledning, 1998. - Ny uppl. 2002
- Gustaf Fröding, 1999. - Ny uppl. 2002
- Karlfeldt : dikt och liv, 2005

Redaktörskap
- Stagnelius, Bacchanterna, 1962
- Sjöstrand, Ensamma stjärnor : en gemensam horisont : dikter, 1970
- Lyrik i tid och otid (tills. m. Gunilla Bergsten), 1971
Svensk romantisk poesi : från Kellgren till Rydberg : en antologi, 1992
- Stagnelius, Själens resa : dikter, 1993
- Modern svensk lyrik : från Ekelöf till Lillpers : en antologi, 1995
- Berömda svenska böcker : en litterär uppslagsbok - 2 omarb. uppl. 2004