Signe Ekblad-Eldhs pris

19 nov 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Söderblom Signe Ekblad-Eldhs pris för år 2010.

Priset, som utgår ur en 1960 donerad fond, skall tilldelas en framstående skönlitterär författare. De senaste årens mottagare av priset har varit 2005 Ulf Eriksson, 2006 Agneta Pleijel, 2007 Lars Jakobsson, 2008 Theodor Kallifatides och 2009 Håkan Andersson. Prisbeloppet är 125 000 kronor.

Staffan Söderblom är författare och översättare, född 1947 och bosatt i Vallentuna. Han har varit litterär rådgivare vid Norstedts förlag under många år och även professor och  huvudlärare för Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Av författare han översatt till svenska kan nämnas Roy Jacobsen, John Erik Riley, Thorvald Steen, Herbjørg Wassmo och Silje Vethal.

Verk i urval:
Fragment. Dikter, 1967
Siktdjup – oktober. Anteckningar till en ekologi. Dikter,1979
Resa till gläntorna – sexton rum i svenska landskap. 1985
Skriva, essäer. 1991
Harry Martinson. 1994
Diktens tal – en poetik, 1996
Knittlar. Dikter, 2000
Jag vill vara allt vitt. Läsningar av det ambivalenta - Bengt Berg. 2005
Och jag var länge död. Läsningar av det ambivalenta - Olav H. Hauge. 2006
Örnarnas rike. Foto: Brutus Östling, 2007
Naturens gestaltare. Ingegerd Möller i Linnés marker. 2007
Sa han. Moraliska dikter. 2009