Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

14 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Magnus Lindman och Ervin Rosenberg Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris för år 2016. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Lars-Håkan Svensson och Akirako Hishiki, 2013 Ulla Ekblad-Forsgren och Laura Cangemi, 2014 Anna Gunnarsdotter Grönberg och Maria Ortman samt 2015 Ingrid Börge och Morgan Nilsson. Prisbeloppet är på 40 000 kronor vardera.

Magnus Lindman är dramatiker, dramaturg och översättare, född 1960 och bosatt i Stockholm. Efter lärarexamen har han främst arbetat som dramaturg och översättare. Många av översättningarna har gjorts inför uppsättningar av såväl operor som teaterpjäser på till exempel Värmlandsoperan, Teater Galeasen, Göteborgsoperan, Folkoperan, Teater Tribunalen och Dramaten, då han även fungerat som dramaturg.

Under flera år var Magnus Lindman dramaturg vid Radioteatern och från 2014 är han knuten till Folkteatern i Göteborg. Han översätter främst från tyska till svenska och bland författare, vars verk han arbetat med, märks Thomas Bernhard, Peter Handke, Elfriede Jelinek och Friedrich Schiller.

Ervin Rosenberg är översättare, född 1935 och bosatt i Stockholm. Han föddes i Budapest men kom till Sverige 1956. Efter en fil.kand. i ryska, franska och italienska vid Uppsala universitet arbetade han under många år som språklärare.

De senaste decennierna har han varit verksam som översättare från bland annat franska, hebreiska, italienska och ungerska. Bland författare som Ervin Rosenberg översatt märks till exempel David Grossman, Imre Kertész, Péter Nádas, Amos Oz och Alexis de Tocqueville.