Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

3 mar 2005

Svenska Akademien har tilldelat Germund Michanek Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 1998 Staffan Bergsten, 2000 Ulf Olsson, 2002 Ulrika Kärnborg, 2003 Tomas Forser och 2004 Hans-Göran Ekman..

Germund Michanek är litteraturvetare, född 1926 i Örnsköldsvik och bosatt i Knivsta. Han blev fil. dr vid Uppsala universitet 1962 och var universitetslektor där 1962-90.

Verk i urval
- Fröding och Ida Bäckmann, 1955
- En morgondröm : studier kring Frödings ariska dikt. Diss. Uppsala 1962
- Studenter och hetärer : kulturhistoriska bilder från gamla tiders Upsala, 1971
- Skalden och sköterskan : en bok om Gustaf Fröding och Signe Trotzig, 1973
- Skaldernas konung : Oscar II, litteraturen och litteratörerna, 1979
- Svenska akademien i skämtbilder : en krönika från Oscar II:s tid, 1986
- Från Frödings värld, 1992
- Kunskapskällan : en litterär handbok för vetgiriga, 1993. - Ny uppl. 1996 med titeln Litterär uppslagsbok
- Strindberg i karikatyr och skämtbild, 1998
- Fröding själv : så såg han på sig själv, sin dikt och sin samtid, 2002

Redaktörskap i urval
- Skalder i Skara : en antologi, 1952
- Frans G. Bengtsson : en minnesbok, 1955
- Svenska dikter : en antologi, 3 vol., 1979. - Flera senare uppl., senast 2003 med titeln Vår klassiska lyrik : från ballader till Karlfeldt

Germund Michanek har också utgivit ett flertal antologier med dikter av Gustaf Fröding samt brev från och till denne.