Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

9 mar 2007

Svenska Akademien har tilldelat Ingmar Stenroth Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2002 Ulrika Kärnborg, 2003 Tomas Forser, 2004 Hans-Göran Ekman, 2005 Germund Michanek och 2006 Krzysztof Bak.

Ingmar Stenroth är litteraturvetare, född 1937 och bosatt i Göteborg. Han blev fil. dr. 1972 och har varit verksam vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Verk (urval)
Göthiska förbundet 1. 1972. –Diss.
Göthiska förbundet 2. 1981
Gunnar Ekelöfs dikt Samothrake. 1981
Esaias Tegnérs dikt Svanen och Fjelltrasten. 1992
E. G. Geijers dikt Wikingen. 1993
Järnåren i svensk litteratur : en pamflett. 1996
Myten om goterna : från antiken till romantiken. 2002
Sveriges rötter : en nations födelse. 2005